Kokt Hans o Greta.nu » Så lurar COOP:s butikschefer dig på pengar

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Så lurar COOP:s butikschefer dig på pengar

- och så minskar du risken att drabbas !

Coop anger pantpriserna exklusive pant, trots att panten är en kostnad för kunden / De tar högre priser i kassan, än vad som står på hylletiketterna / “Glömmer” att dra av mängdrabatter i kassan / “Glömmer” att inkludera medlemsrabatter i priset / Skriver 15.95 på prislapparna, för att matvarorna skall verka billigare än vad de egentligen är…

_____

- Brukar du handla på Coop ?

Var då mycket uppmärksam !

Coop-cheferna lurar pengarna av dig – och du märker inget !

Nu har vi på redaktionen, under cirka fyra års tid, granskat livsmedelskedjan Coop AB (Konsum).

Coop är en mataffärskedja som drivs av Coop Butiker och Stormarknader AB, och av Kooperativa Förbundet (KF).

Vår granskning har visat att butikscheferna i de enskilda Coop-butikerna, men även chefer högre upp i hierarkin på koncernnivå, lurar av dig dina slantar, och har så gjort i många år, genom sin bristande affärsmoral och sitt ohederliga beteende.

Våra undersökningar har visat att Coop, tillsammans med ICA, är de två största bedrägeri-organisationerna som vi har i Sverige idag.

På grund av dessa dagligvarukedjors storlek och dominans på marknaden, och omfattningen av bedrägerierna, så lurar dessa butikskedjor av svenska folket mer pengar varje år, än samtliga kriminella motorcykelklubbar och försäkringsbolag tillsammans. Och det är mångmiljonbelopp varje månad vi talar om.

Men det är paradoxalt nog de sistnämnda, som alltid får betydligt mer medialt utrymme.

Ett av de områden där cheferna inom Coop försöker att lura dig på pengar, är när de anger dryckespriserna på hyllkanterna.

Våra undersökningar har visat att på glasflaskor är det nittio öre i pant, på femtiocentiliters plastflaskor (så kallade PET-flaskor) och på burkar är det en krona i pant, och på större PET-flaskor är det två kronor i pant.

När man pantar dessa dryckesbehållare, får man alltså pengar tillbaka.

Systemet med pant, används för att bibehålla kretsloppet på dryckesbehållare,

- för att returföretagen skall kunna få tillbaka och återvinna förpackningarna.

Detta anses vara bra för miljön.

Men problemet är att Coops butikschefer anger dryckespriserna exklusive pant (utan pant) på prislapparna, trots att panten är en kostnad för kunden, och att priset därför borde vara inklusive pant.

Det är först när kunden har pantat tomburken eller tomflaskan, som kundens kostnad för panten försvinner.

Och det är ju långt ifrån alla kunder som överhuvudtaget pantar sin dryck – och då kvarstår ju kostnaden.

Om vi här drar en liknelse med om du skulle köpa en banan, och vi leker med tanken att det bara skulle vara innandömet på bananen som är prissatt ute i butiken. – Men i kassan får du betala även för bananskalet,

och om du sedan slänger bananskalet i en kompostbehållare, får du pengar tillbaka.

- Det vore kanske inte så smidigt ?

Vi på redaktionen anser att alla kostnader skall ingå tydligt i priset, så att kunderna lättare skall kunna bedöma hur mycket handlingen kommer att kosta, och hur mycket man har råd att köpa inne i matbutiken.

Men den här problematiken bryr sig inte cheferna inom kooperativa någonting om.

Vidare har vår granskning visat, att Coop över lag har lägre priser på etiketterna på hyllkanterna, än vad som tas ut i kassan.

I våra tester har vi sett att det kan skilja så mycket som fem kronor per vara.

Det här resulterar i att kunderna tycker att varorna verkar väldigt billiga ute i butiken, men när kunderna sedan skall betala i kassan, så har Coop “smyghöjt” produkten i kassasystemet, utan att underrätta kunderna om det.

Det här gör att kunderna, generellt sett, plockar fler varor än vad de egentligen har “råd” med.

.

- Sitter i möte om hur de skall kunna lura ännu mer pengar av dig…

Coops butikschefer har även satt i system att strunta i att dra av de mängdrabatter som finns på reklamskyltar ute i butikerna.

Det kan exempelvis vara reklam för “tre gurkor för tjugo kronor”.

Men när kunden har plockat tre gurkor, och skall betala,

då visar det sig ofta att Coop istället har tagit ut ett styckpris för gurkorna,

vilket alltså blir dyrare för kunden.

Det är uppenbarligen ytterst viktigt för Coop att få locka kunderna med mängdrabatter, för att öka sin merförsäljning,

men att sedan stå för mängdrabatterna hela vägen – det förefaller inte vara lika viktigt.

Det fjärde området som vår granskning innefattar, gäller de reklamutskick som Coop gör.

Ofta står det medlemsrabatter angivna i reklambroschyrerna – för att locka kunder till butiken,

det vill säga, – de som är medlemmar i Coop, får en viss vara till ett rabatterat pris.

Men enligt vår granskning är det vanligt att Coop-cheferna inte drar av medlemsrabatten på priset när kunden betalar, utan kunden får betala ordinarie pris, vilket ju gör att kunden har lockats till butiken helt i onödan.

Och det är vanligt att kunderna inte märker att de har gått miste om rabatten, eftersom många kunder inte tar kvitto,

- och de kunder som tar kvitto, kontrollerar sällan summorna ordentligt.

Det femte och sista området inom vilket Coop blåser dig på pengar, är att de anger priserna öresvis.

Det kan exempelvis stå 16,95 på en vara.

Den här prissättningen orsakar att produkten ju kostar snarare sjutton kronor än sexton kronor,

men det pris som många kunder uppfattar på hyllorna, är kronpriset “16″.

- Inte minst de människor som lider av någon form av funktionsnedsättning, exempelvis förståndsnedsättning, eller synnedsättning.

Man brukar räkna med att cirka åttio procent av befolkningen har någon typ av synnedsättning.

- Och på dessa stackars synnedsatta människor, gör alltså Coop rejäla vinster.

Antalet Coop-butiker har stadigt minskat de senaste åren, på grund av att de har gått i konkurs, och fler och fler småorter har förlorat sina Coop-butiker,

därför att just dessa butiker inte har förmått att lura av kunderna tillräckligt mycket pengar, för att butikerna skall kunna fortleva.

Ofta läggs butikerna på dessa mindre orter ned, och Coop fokuserar istället all sin försäljning i de Coop-butiker som finns på de större orterna i landet.

- Där är kundvolymen större, och det är därför möjligt att lura av fler kunder deras pengar, och därigenom kan Coop-butikerna på de större orterna, med hjälp av momssänkningar, lättnader av arbetsgivaravgifter, och andra av samhället stödda åtgärder, hålla näsan över vattenytan ett tag till.

När vi på redaktionen har kontaktat ledningen för Coop, så har det inte gått att få tag i någon utav dem, på grund av att de endera har haft utbildningsdag, eller suttit i ledningsmöte.

De sitter och planerar för hur de skall kunna lura av dig ännu fler slantar !

Slantar som främst kommer Coopkoncernens allra högsta chefer till del,

- chefer som sitter med miljonlöner, och bara bläddrar med sedlarna,

och skrattar gott åt alla människor som de har lyckats föra bakom ljuset under alla år.

Avslutningsvis vill vi bara säga, att om du vill minska risken att drabbas av Coops bedrägerier,

- det vill säga felaktiga prissättningar på hylletiketterna, dryckespriser där panten inte är inräknad, icke avdragna medlemspriser, och icke inkluderade mängdrabatter,

så vill vi varmt och i högsta välmening rekommendera dig att inte handla på Coop eller ICA.

Riskerna gällande allas vår ekonomi är alldeles för stora,

och det är därigenom mindre riskabelt att handla hos någon av de andra livsmedelskedjorna,

__________

- som dessutom är mycket billigare också.

.

Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=19930

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu