Kokt Hans o Greta.nu » Målarföretagen “limmar ihop” våra fönster

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !


    Annons/Ad:

Målarföretagen “limmar ihop” våra fönster

- måste brytas isär med våld, när de skall rengöras…

_____

Skall du anlita en målarfirma, som målar om dina fönster ?

- Då bör du vara hemma, under själva arbetet.

Annars limmar målarfirman ihop fönstren !

Nu har jag och redaktionen, granskat de svenska målarfirmorna.

Och vår granskning har visat, att det är mycket vanligt att målarfirmorna “limmar ihop” våra fönster, när vi inte är hemma.

När en hyresgäst, eller en fastighetsägare, anlitar en målarfirma för att måla om fönsterbågarna, så uppstår det ofta oväntade problem, som inte visar sig förrän efter cirka ett halvår.

- När hyresgästen, eller villaägaren inte är hemma, hör det till branschstandard, att målarna “limmar ihop” fönstren, med sin målarfärg.

Målarna har nämligen inte tid att vänta på att färgen skall torka, innan de stänger igen fönstren…

Detta gör målarna i de situationer, då hyresgästen eller fastighetsägaren inte har möjlighet att närvara vid ommålandet, och därför själv inte kan stänga fönstret, efter att målarfärgen har torkat.

Vår granskning har visat, att när en målarfirma målar om ett fönster, så öppnar de ofta upp fönstret, för att även kunna måla mellan fönstren.

- Men istället för att sedan behålla fönsterbågarna öppna tills färgen har torkat, så fäller de alltså ihop fönsterbågarna innan färgen har torkat.

Målarfirmorna skyller ofta på att det kan “regna in” annars, och att de riskerar att “bli stämda” av hyresgästen, ifall de lämnat fönsterbågarna öppna, medan hyresgästen är borta,

och målarfirmorna limmar dessutom ofta ihop fönstren på ett mycket klantigt sätt, utan att ens skapa en så kallad “blindfog”.

En “blindfog”, innebär att man tillsluter någonting, så att det blir så tätt, att det blir vacuum i utrymmet, så att man därigenom förhindrar att det kommer in damm, eller att det bildas kondens mellan fönsterskikten.

- Men så väl utförs alltså inte arbetet…

.

..- “Bänder och bryter”, även inom sin egen familj ? -

Ofta målar de ihop fönsterbågarna på ett sådant sätt, att de lämnar en liten glipa kvar någonstans, så att det kan bildas kondens mellan fönstren, och så att damm, och flugor, har möjlighet att komma in.

- Efter ett tag, kan det exempelvis ligga stora gröna spyflugor nere bland dammet, mellan fönsterskikten,

och när hyresgästen, efter något halvår skall försöka att öppna upp fönsterskikten, och rengöra mellan fönstren, så går inte det,

för målarfirman har, på grund av den målarfärg som sitter mellan fönsterskikten, lyckats “limma ihop” fönstren.

Det här gör att hyresgästen kan tvingas att hämta kofoten, eller med våld måste bryta isär fönstret, vilket får till följd att stora träflisor lossnar från fönsterbågarna, alternativt att glaset går sönder.

- Det är ju märkligt att målarfirmorna inte är rädda för att “bli stämda” för det ?

Men det här kanske särskilt är ett problem för villaägare, och för människor som bor i bostadsrätt ?

Om man bor i hyresrätt, ingår ju förvisso dessa typer av reparationer, i hyran.

Våra tester har också visat, att om målarfirmorna bara hade stannat kvar en ynka kvart extra, så hade färgen på fönsterbågarna hunnit torka, och man skulle med gott samvete ha kunnat snäppa ihop fönstret.

- Men denna extra kvart, ger de oss alltså inte…

När man frågar målarfirmorna, varför de går till väga på det här sättet, så svarar de ofta med stor arrogans, att:

“Det är så här man gör i branschen”.

Men om vi drar en parallell till en närliggande bransch – schaktföretagen – så stannar alltid en schaktarbetare kvar och övervakar schaktningsplatsen, de 5-6 timmar det tar för betongen i en husgrund att stelna.

- När schaktarbetare kan sitta och vänta i 5-6 timmar, utan problem – varför kan då inte målarfirmorna stanna kvar en extra kvart ?

Och man kan ju fråga sig om målarfirmorna gör likadant, hemma i sin egen familj…

Tänk er att målaren vaknar upp en måndagsmorgon klockan 07.00, och partnern säger till målaren:

- “Älskling, kan du köra barnen till skolan idag ?”

- “Javisst”, svarar målaren.

“Jag skall bara bända upp garageporten, och bryta mig in i bilen först.”

_____

“Du kan väl spätta dig in i skafferiet, och hämta barnens matsäck så länge ?”

.

Så här minskar du risken att få fönsterbågarna ihoplimmade:

Se till att vara hemma, när en målarfirma skall måla om dina fönster. Be målarfirman att lämna fönstren öppna, tills färgen har torkat. När färgen har torkat, kan du stänga fönstren.

.

Råd till dig som är målare:

Du måste vänta tills färgen har torkat, innan du sätter ihop fönstren, annars får fastighetsägaren ett rent helvete några månader senare, när denna skall rengöra mellan fönstren.

Om du inte har tid att stanna kvar den extra tid det tar för färgen att torka, kan du istället förvissa dig om att fastighetsägaren är hemma när du målar fönstren, och själv kan stänga fönstren, när färgen har torkat.

Om fastighetsägaren, eller hyresgästen inte är hemma, måste du lämna fönsterskikten öppna. Men då bör hyresgästen, eller fastighetsägaren först ha skrivit på ett kontrakt, där det står att de bär ansvaret om det skulle regna in, och att du därför inte riskerar att bli stämd.

.

     Kommentera artikeln,  HÄR

kokthans2

Kommentera faktafel, HÄR…………..Om alla våra faktafel, HÄR

Chatta med en kamrat på ämnet, HÄR…….Anmäl en målarfirma, HÄR

Ställ en fråga till redaktionen, HÄR……..Ställ en fråga till internet, HÄR

Läs vad andra har kommenterat på artikeln, HÄR

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=17209

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:

Andra läser också: (Others also read):

     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Mer på samma ämne: (More on the same topic):

.
Sök vad du vill: / Search what you want: .

Andra närbesläktade ämnen: / More related topics:

.

Skicka in en kommentar: / Leave a Reply:


KHOG/Ih Z 8 (622x250)

Sök i svenska Wikipedia:
Search english Wikipedia:

-----
Sök synonymer:
Search synonyms:

-----
Sök bilder:
Search images:

-----
Sök i Youtube:
Search Youtube:


Gå till artikelns start, här > / Go to Top, here >

Gå till menyn, här > / Go to Menu, here >
Annons/Ad:Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu