Kokt Hans o Greta.nu

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Lär dig tvättmedelsfackets symboler !

- Tyd symbolerna för förtvätt, huvudtvätt, flytande tvättmedel och sköljmedel -

Vill du tvätta kläder ?

Men vet inte i vilket fack du ska hälla tvättmedlen ?

Då hjälper vi dig med tvättmedelskassettens tecken !

Exempel på en vanlig tvättmedelskassett på en tvättmaskin. Kassetten brukar i regel bestå av 3 – 4 fack.

Kanske behöver du använda en tvättmaskin, men vet inte hur symbolerna för de olika medlen ser ut ?

Det finns ofta fyra symboler att hålla reda på när man ska hälla i tvättmedel – “Förtvätt”, “huvudtvätt”, “flytande tvättmedel” och “sköljmedel/mjukmedel”.

Det kan vara svårt att hålla reda på dessa symboler, men att lära sig dem i huvudet kan spara både tid och kraft !

Genomgång av de fyra symbolerna:

Symbol 1:

“Förtvätt”:

Denna symbol, med ett stående streck i en badbalja, betyder “förtvätt”. Förtvätten är ett extra program som körs innan den vanliga tvätten, ifall man önskar att kläderna skall bli extra rena. Ett minnesknep för att komma ihåg symbolen kan vara att den ser ut som en “etta” (1). - Alltså den “första” tvätten !

.

Symbol 2:

“Huvudtvätt”:

Två stående streck i en badbalja, betyder “huvudsaklig tvätt”. Det är det stora allmänna tvättprogrammet, som de flesta använder. Tankeknepet här kan vara att symbolen ser ut som en “tvåa” - alltså den “andra” tvätten !

.

Symbol 3:

“Flytande tvättmedel”:

Så här kan symbolen för “flytande tvättmedel” se ut. En del människor tycker att det är lättare att handskas med flytande tvättmedel, än tvättmedel i pulverform. Ofta ingår även mjukmedel i det flytande tvättmedlet. Minnesknep här är bubblorna som omger symbolen och som ska symbolisera skum (från tvättmedel).

.

Symbol 4:

“Sköljmedel/mjukmedel”:

Så här ser symbolen för sköljmedel/mjukmedel ut. Den skall förmodligen likna en blomma, eftersom sköljmedlet ofta luktar med en relativt stark doft. Minnesknep: “Blomdoft”.

.

Information om artikeln:

Många människor tycker det är svårt att hålla reda på de olika symbolerna som finns i ett tvättfack/på en tvättmaskin.

Ofta är man också rätt så stressad när man skall tvätta och om man dessutom inte vet vad symbolerna betyder, kan det bli extra stressande.

Vissa tvättmaskiner är extra känsliga för att man skall hälla rätt medel i rätt fack.

Det går även bra att lägga tvättmedlet/sköljmedlet direkt inne i tvätt-trumman, bland kläderna.

Man kan också tvätta kläder helt utan tvättmedel eller sköljmedel. Då skonar man sin tvätt och den håller längre.

Lycka Till !


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26493

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

How to restart your set-top box !

How to restart your digital box!
- Article on how to restart / reset an HD box -
Need to restart your digital box?
But not sure how to do it?
- We go through how to restart his box!
There is nothing more annoying than sitting and watching a good movie and all of a sudden the TV picture becomes completely silent or black.
Often it is then even the digital box that has locked / frozen.
Picture of a regular digital box
Sometimes the fault is in the main switchboard and then you can do nothing but wait for a technician to go out and fix the fault.
The error can also be with your TV service provider and they will troubleshoot the problem for you.
But most often it is an electronic error that has occurred in your box and then you need to actively restart / reset the box yourself.
How to do it – Four steps:
1. Start by turning off your HD box and then turn it back on. Sometimes the problem is already solved here:
.
2. If that doesn’t help, unplug the digital box cord / power cord from the wall, wait 20 seconds, and plug it in again:
.
Here’s what the familiar picture looks like when the digital box is starting up:
.
3. If this doesn’t help either, you can go into the digital box’s menu and continue into the system settings and do a so-called “Factory Reset”, that is, a factory reset.
4. And the last option is to call your TV service provider and report your digital box. Then you can sometimes get a new box at no cost.
.
Digial Box Information:
Our experience is that it is very common for digital boxes to lock.
Sometimes people find it difficult to know how to go about resetting their digital box.
The basic solution is often to switch off / unplug the plug from the wall. Then the HD box usually starts working again!
And don’t forget one thing:
- The simplest solution, is usually the hardest to find!
Good luck !
- Article on how to restart/reset an SSTB -
Need to restart your set top box ?
But not sure how to do it ?
- We go through how to restart your SSTB !
There’s nothing more annoying than watching a good movie and all of a sudden the TV-screen becomes completely silent or black.
Often, it’s the SSTB that has been locked/frozen:
Picture of a regular set top box
Sometimes the problem lays inside the outside main switchboard and if it’s so, there is’nt much you can do about it, but wait for a technician to go out and fix it.
.
The error might also be found at your TV-service provider and they will then troubleshoot the problem for you.
.
But most often it’s an electronic error that has occurred in your box and then you need to actively restart/reset the box.
.
How to do it – Four steps:
1. Start by turning off your SSTB and then turn it back on again. Sometimes the problem is already solved there:
.
2. If that doesn’t help, unplug the CSTB’s power cord from the wall connection, wait 20 seconds and plug it in again:
.
.
Here’s what the well-known screen looks like when the SSTB is starting up:
.
3. If this doesn’t help either, you can go into the SSTB’s menu and continue into the system settings and do a so-called “Factory Reset”.
.
4. And the last option is to call your TV-service provider and report your box. Then you might sometimes get a new box at no cost.
.
Set-top box information:
Our experience is that it’s very common for SSTBs to lock/get frozen.
Sometimes people find it difficult to know how to reset their box.
The basic solution is often to switch off/unplug the plug from the wall. Then the box usually starts working again !
And don’t forget one thing:
- The simplest solution is usually the hardest to find !
Good luck !

Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26473

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Så startar du om din digitalbox !

- Artikel om hur man startar om/nollställer en HD-box -

Behöver du starta om din digitalbox ?

Men är osäker på hur man gör ?

- Vi går igenom hur man startar om sin box !

Det finns inget mer irriterande än när man sitter och tittar på en bra film och helt plötsligt så blir TV-bilden helt stilla eller svart.

Ofta är det då ens digitalbox som har låst sig/frusit.

Bild på en vanlig digitalbox

Ibland sitter felet i huvudcentralen och då kan man inte göra annat än att vänta på att en tekniker skall åka ut och laga felet.

Felet kan även sitta hos din leverantör av TV-tjänster och då felsöker de problemet åt dig.

Men oftast är det ett elektroniskt fel som har uppstått i din box och då behöver man aktivt starta om/nollställa boxen själv.

Så här gör du – Fyra steg:

1. Börja med att stänga av din HD-box och sedan sätta på den igen. Ibland löser sig problemet redan här:

.

2. Om det inte hjälper, drar du ur digitalboxens sladd/nätdel ur väggen, väntar 20 sekunder och stoppar in den igen:

.

Så här ser den välkända bilden ut, när digitalboxen håller på att starta upp:

.

3. Om detta inte heller hjälper, kan du gå in i digitalboxens meny och vidare in i systeminställningarna och göra en så kallad “Factory Reset”, det vill säga en fabriksåterställning.

4. Och det sista alternativet är att ringa till din leverantör av TV-tjänster och felanmäla din digitalbox. Då kan man ibland få en ny box utan kostnad.

.

Informaion om digialboxar:

Vår erfarenhet är att det är väldigt vanligt att digitalboxar låser sig.

Ibland har människor svårt att veta hur man skall gå till väga för att då återställa sin digitalbox.

Grundlösningen är ofta att stänga av/dra ur kontakten ur väggen. Då brukar HD-boxen börja att fungera igen !

Och glöm inte en sak:

- Den enklaste lösningen, är oftast den svåraste att finna !

Lycka till !


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26452

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Set the car heating correctly !

- How to use a car heater outlet -
Do you need to use car heating?
But do not know how to do?
- Calm down, we help you connect your car to the car heater outlet!
You may need to connect your vehicle to a power outlet for engine heating / interior heating, but are not quite sure how to do it?
It can be a bit tricky to set the time correctly, and all outlets have slightly different features for how to set the time.
Picture of a car, connected to an outlet for car heating
What is common for most car heater outlets is that you should first set the clock (current time) and then set the time when you want to use your vehicle. The electrical outlet will then be powered in good time before leaving so that the car heater can keep the car warm.
Often it is intended to use the keypad (4) to increase the time – forwards or backwards – and sometimes you have to press both buttons and sometimes just one button!
Here’s how – 5 steps:
Examples of a car heater outlet, adapted for two vehicles
Review of the various parts of the socket
1. In this electrical outlet, connect the power cord to your car. The outlet for engine heat / interior heating usually sits somewhere near the bumper of the car. It is often a special type of grounded cable (with three pins) to use, which is extra safe to use outdoors.
2. This is an earth fault switch / personal protection switch. It determines if there should be an earth fault somewhere in the equipment. If the earth fault switch should turn on, you can often reset it yourself using the tab.
3. Test button for the earth fault switch. This button can be pressed periodically to check that the switch is working.
4. Buttons to set the clock / departure time. Start by setting the clock (current time) by holding down both buttons so that the time starts to flash. Then press one of the buttons until you find the current time. After a while, the numbers often stop flashing.
To set the time for when you want to use your car, press one of the buttons. Then step on one of the buttons until you find the right departure time. After a while, the clock (current time) starts to appear again.
5. This is a reset / reset button. Often you need to unscrew a screw first and insert a stick into the hole so that the socket is reset. When the socket is reset, all settings that you have deleted are removed and the socket is restored to its factory settings. On some models of sockets, both buttons should be pressed for at least three seconds instead.
.
Car heater outlet information
It can be a little tricky to understand how to use a socket for car heaters.
Our experience is that many people do not manage to set the clock / departure time correctly, with the result that their vehicle is cold when they want to use the car.
It can be good to spend a few minutes at the outlet and try to get the hang of how everything works.
It is basically the same principle when setting a car heater outlet, as when setting your clock radio.
You can use both electric motor heater and interior heater for your car. This increases the possibility for the car to start and for a comfortable car ride.
Examples of a cabin heater
If you have more tips on car heating, please comment HERE>
- “How to use a car heating socket” -
Do you need to use car heating ?
But don’t know how to do ?
- Calm down, we help you connect your car to the car heating outlet !
You may need to connect your vehicle to a power outlet for engine heating/interior heating, but are not quite sure how to do it ?
.
It can be a bit tricky to set the time correctly, and all outlets have slightly different features on how to set the time.
Picture of a car, connected to an outlet for car heating
.
A common thing for most car heater outlets is that you should first set the clock (current time) and then set the time when you want to use your vehicle. The outlet will then be powered in good time before leaving, so that the car heater can warm up the car for you.
.
Often it’s intended to use the keypad (4) to set the time – forwards or backwards – and sometimes you have to press both buttons and sometimes just one button !
Here’s how to – 5 steps:
Example of a car heater outlet, adapted for two vehicles
Review of the various parts of the socket
1. In this electric outlet you may connect the power cord to your car. The outlet for engine heat/interior heating usually is placed somewhere near the bumper of the car. It’s often a special type of grounded cable to use, which is especially safe to use outdoors.
.
2. This is a ground fault switch/personal protection switch. It determines if there has been a ground fault somewhere in the equipment. If the ground fault switch is turned on, you can sometimes reset it yourself using the tab.
.
3. Test button for the ground fault switch. This button should be pressed periodically to check that the switch is working properly.
.
4. Buttons to set the clock/departure time. Start by setting the clock (current time) by holding down both buttons so that the time starts to flash. Then press one of the buttons until you find the current time. After a while, the numbers often stop flashing.
To set the time for when you want to use your car, press one of the buttons. Then press repeatedly on one of the buttons until you find the right departure time. After a while, the clock (current time) starts to appear again.
.
5. This is a reset button. Often you need to unscrew a screw first and insert a stick into the hole so that the socket can be reseted. When the socket is reseted, all settings that you have made are removed and the socket is restored to it’s factory settings. On some models of sockets, both buttons may be pressed for at least three seconds.
.
Car heater outlet information
It can be a little tricky to understand how to use a socket for car heaters.
Our experience is that many people don’t manage to set the clock/departure time correctly, with the result that their vehicle is cold when they want to use it.
.
It could be good idea to spend a few minutes at the socket and try to get the hang of how everything works.
It’s basically the same principle when setting a car heater outlet, as when setting your clock-radio.
.
You may use both electric motor heater and interior heater for your car. This increases the possibility for the car to start and for a comfortable car ride.
Examples of a cabin heater
If you have more tips on car heating, please comment HERE >

Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26436

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Så ställer du in bilvärmen rätt !

- Om hur man använder ett bilvärmaruttag -

Behöver du använda bilvärme ?

Men vet inte hur man gör ?

- Lugn, vi hjälper dig att koppla din bil till bilvärmaruttaget !

Kanske behöver du ansluta ditt fordon till ett eluttag för motorvärme/kupévärme, men är inte helt säker på hur man gör ?

Det kan vara lite klurigt att ställa in tiden rätt, och alla uttag har lite olika finesser för hur man ställer in tiden.

Bild på en bil, kopplad till ett uttag för bilvärme

Det som är gemensamt för de flesta uttag för bilvärme, är att man först bör ställa in klockan (nuvarande tid) och sedan ställa in tiden när man vill använda sitt fordon. Eluttaget brukar då bli strömsatt i god tid innan man ska iväg så att bilvärmaren ska hinna göra bilen varm.

Ofta är det meningen att man ska använda knappsatsen (4) för att stega tiden – framåt eller bakåt - och ibland ska man trycka in båda knapparna och ibland bara ena knappen !

Så här gör du – 5 steg:

Exempel på ett typiskt bilvärmaruttag, anpassat för två fordon

Genomgång av uttagets olika delar

1. I detta eluttag kopplar du in elsladden till din bil. Uttaget för motorvärme/kupévärme brukar sitta någonstans i närheten av kofångaren på bilen. Det är ofta en speciell typ av jordad kabel (med tre stift) som man ska använda, vilken är extra säker att använda utomhus.

2. Detta är en jordfelsbrytare/personskyddsbrytare. Den slår till om det skulle bli jordfel någonstans i utrustningen. Om jordfelsbrytaren skulle slå till, kan man ofta återställa den själv med hjälp av fliken.

3. Testknapp för jordfelsbrytaren. Denna knapp kan man trycka in med jämna mellanrum för att kontrollera att brytaren fungerar.

4. Knappar för att ställa in klockan/avresetiden. Börja med att ställa in klockan (nuvarande tid) genom att hålla in båda knapparna så att tiden börjar blinka. Stega sedan med en av knapparna tills du hittar nuvarande tid. Efter en stund slutar ofta siffrorna att blinka.

För att ställa in tid för när du vill använda din bil, trycker du in en av knapparna. Sedan stegar du med någon av knapparna tills du hittar rätt avresetid. Efter en stund börjar klockan (nuvarande tid) att visas igen.

5. Detta är en reset/nollställningsknapp. Ofta behöver man skruva bort en skruv först och stoppa in en pinne i hålet, så att uttaget återställs. När uttaget återställs, tas alla inställningar som du har gjort bort och uttaget får tillbaka sina fabriksinställningar. På vissa modeller av uttag ska man istället hålla in båda knapparna i minst tre sekunder.

.

Information om bilvärmaruttag

Det kan vara lite klurigt att förstå hur man använder ett uttag för bilvärmare.

Vår erfarenhet är att många människor inte lyckas ställa in klockan/avresetiden på ett korrekt sätt, med resultat att deras fordon är kallt när de vill använda bilen.

Det kan vara bra att avsätta några minuter vid uttaget och försöka att få kläm på hur allting fungerar.

Det är egentligen samma princip när man ställer in ett bilvärmaruttag, som när man ställer in sin klockradio.

Man kan använda både elektrisk motorvärme och kupévärmare till sin bil. Då ökar möjligheten att bilen skall starta och att man skall få en komfortabel bilresa.

Exempel på en kupévärmare

Har du fler tips angående bilvärme, så kommentera gärna HÄR >


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26413

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

NEW! Make Instant Coffee out of regular coffee !

NEW! Make instant coffee out of regular coffee!
- That’s why “instant coffee” is no longer needed -
Do you want to drink coffee ?
But don’t have time to wait for the coffee maker to finish with their 25 watts?
- Make good instant coffee out of regular coffee!
Tired of buying expensive instant coffee at the stores? Or can you not wait for the coffee maker, who is toasting with his eternal brewing?
Then we have an economical and fast solution for you! – You can actually make instant coffee from regular brew coffee / cook coffee!
.
What you need – 4 things:
Plain coffee, mug, tube stick, and a kettle:
.
Here’s how – 6 easy steps:
1. Start by pouring water into the kettle …
.
… and turn on the kettle:
.
2. While the water is getting hot, pour plenty of plain coffee into a mug:
.
3. Then pour hot water into the mug:
.
4. Now get the pipe tool …
.
… and stir well in the coffee:
.
5. Then allow the coffee to stand for a few minutes:
.
6. After half time, stir again a little. – Then you can help any remaining coffee on the surface to sink:
.
SO! – Now the coffee is ready to enjoy!
.
Background and information about the article
After all, you sometimes get acute coffee sucks and need coffee quickly. But the problem is that it takes a very long time to cook / brew coffee.
And the instant coffee available in the stores sometimes costs a third extra against what regular coffee does – even if there is instant coffee on the shelves, that is.
Therefore, using ordinary coffee as instant coffee is both quick and economical.
Our view is that people are generally not aware that ordinary coffee can be used as instant coffee, but believe that one must use “Instant Coffee” for this process.
- A full and creamy coffee -
What you need to keep in mind is to take extra coffee when doing this, as the preparation process is shorter. You also need to help the coffee to sink, by stirring a little in the coffee sometimes!
It is also important that the water is warm when you pour it, otherwise the coffee will accumulate on the surface of the mug.
The result of this way of making coffee becomes a genuinely full and creamy coffee, since the coffee is not filtered, but prepared together with the water.
Good luck !
Expensive instant coffee that is not really needed
.
Do you come up with more smart ways to make coffee, or other household treats? – Please comment HERE>
- That’s why “instant coffee” is no longer needed -
Do you want to drink coffee ?
But don’t have time to wait for the coffee maker to finish bubbling with it’s 25 watts ?
- Then make tasty instant coffee out of regular coffee !
Tired of buying expensive instant coffee ? Or can’t you wait for the coffee maker, toasting with it’s eternal brewing ?
Then we have an economic and fast solution for you ! – You can actually make instant coffee from regular brew coffee/cook coffee. And it’s fresher and more tasty !
.
What you need – 4 things:
Plain coffee, mug, cutlery, and a kettle:
.
Here’s how to – 6 easy steps:
.
1. Start by pouring water into the kettle…
.
…and turn on the kettle:
.
2. While the water is getting hot, pour plenty of plain coffee into the mug:
.
.
3. Then pour hot water into the mug:
.
4. Now get the stir tool…
.
…and stir well in the coffee:
.
5. Then allow the coffee to rest for a few minutes:
.
6. After half-time, stir again a little. – So you might help any remaining coffee on the surface to sink:
.
Woila ! – Now the coffee is ready to enjoy !
.
Background and information about the article
Sometimes you need coffee quick. But the problem is that it takes quite a time to cook/brew coffee.
And the instant coffee available at the stores, sometimes costs a third extra than regular coffee does – if there even are some instant coffee on the shelves, that is.
.
Therefore, using ordinary coffee as instant coffee is both quick and economic.
.
Our view is that people are generally not aware that ordinary coffee can be used this way, people believe that one must use “Instant Coffee” for this process.
- A full and creamy coffee -
What you need to keep in mind is to take some extra coffee when doing this, as the preparation process is shorter. You also need to help the coffee to sink, by stirring a little in the coffee !
.
It’s also important that the water is warm when you pour it, otherwise the coffee will accumulate on the surface.
.
The result of this way of making coffee is a genuinely full and creamy coffee, since the coffee is not filtered, but prepared together with water.
Good luck !
Expensive instant coffee that is not really needed
.
Do you have more smart ways to make coffee, or other household tips ? – Please comment HERE >

Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26402

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

LÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu