Kokt Hans o Greta.nu

- Vi skickar ut cookies ! - We send cookies ! LÄS MER > / READ MORE > X

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

“Räven och kråkan” – Aisopos världsberömda fabel

Skriven av den grekiske fabeldiktaren Aisopos, född år 620 f.kr. Död år 560 f.kr. – En fabel är en metaforisk saga om människans beteende, illustrerat av djur.

.

En kråka som hade stulit en bit ost, flög med ostbiten i munnen upp och satte sig i ett träd.

En räv, som kände doften av osten, satte sig nedanför trädet och grunnade på hur han skulle få tag i ostbiten.

Så till slut sade han:

“Godmorgon, kära fröken kråka.

Så fin du är idag och så vackra fjädrar du har.

Kanske din röst är lika underbar som dina fjädrar är vackra.

Om det är så, vore du verkligen fåglarnas drottning.”

.

Kråkan, som blev alldeles utom sig av förtjusning över allt beröm, öppnade snabbt sin stora näbb för att låta räven höra den vackra stämman.

Men då ramlade ostbiten till marken.

Räven tog ostbiten och ropade till kråkan:

“Tänk i framtiden på att alla som smickrar dig, egentligen gör det för sin egen vinnings skull.”

.

Sensmoral:

Var uppmärksam på och försiktig med smicker/beröm


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26018

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

REVIEW: Shower hoses are generally too chort

- People over 175 cm (5.74 ft) have difficulties managing their basic hygiene – That length does your shower hose need to have – That high does your shower need to be – How to think when shower in a bathtub -

Are you thinking of renovating your bathroom ?

Then think carefully,

- your shower hose should be at least 2.5 meters (8.20 ft), and the shower rail at least 1.8 meters (5.90 ft) !

Now we have reviewed a fair amount of bathrooms and public showers, and have come to the amazing conclusion that a large part of our new bathrooms have too short shower hoses:


Picture of a typical shower hose with a standard length of 1.5 meters (4.92 ft)

Our tests have shown that we often “scrimp” the length of shower hoses when installing a new bathroom, because we think the bathroom will be expensive enough.

We would rather put money on, for example, tiling a bathroom, than having our shower hoses long enough.

This means that people who are taller than 175 cm (5.74 ft) often have to bend down in order to shower their head and upper body, or they must sit down to shower.

But putting a stool to sit on in this narrow space, one can understand, means considerable difficulties.

If you are over 175 cm (5.74 ft) tall, it will thus be difficult to maintain your basic hygiene in a modern bathroom.

If you have too short shower hoses, it will also be difficult to use the shower when rinsing the toilet bowl or sink of.


Our review has also shown that today’s shower hoses are of very low quality, and that it’s the spiral hoses in chrome-plated plastic that are the least good.

They often start to leak after about four months, if you use your shower daily.

The older models of shower hoses, which were made of smooth plastic, often stay considerably longer.

- Longer shower hoses if you have a bathtub -

You need to pay extra attention to the length of the shower hose if you have a bathtub, because the water mixer and the connection for the shower hose are placed further down towards the floor.

And therefore you often need an even longer hose, – about 3 meters (9.84 ft) long.


Picture of a shower device for a bathtub, with a way too short and low-quality shower hose

We at the editorial office find it unimaginable that body length should decide who should be able to handle their basic hygiene and not:


Should the body size determine who is to handle their basic hygiene ? The man at the left, who is about 175 cm (5.74 ft) tall and normally built, will probably not have any major problems standing in the shower, while the tall man to the right, who is about 190 cm (6.23 ft) tall and more heavily built, will have noticeable difficulties getting into an ordinary shower cubicle and also be able to stand straight to shower.

You’ll need this length of shower hose:

If you want to buy a shower hose for a regular shower, the shower hose should be at least 2.5 meters (8.20 ft), and if you want to buy a shower hose for a bathtub, the shower hose needs to be at least 3 meters (9.84 ft) long.

- This is because a tall person should be able to stand up in the bathtub and shower, if desired.

The shower rails, on which the hand shower is hung, should be at least 180 cm (5.90 ft), and positioned one meter above the floor,

- to allow both children and tall adults to stand up and shower.

This gives a total height of about 280 cm (9.18), which should suffice for most long people to be able to put up the shower handle on the rail and shower:


Review information:

The review of showers is made between the year 2013 and 2019.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=26006

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

GRANSKNING: Duschslangar är alldeles för korta

- Människor över 175 cm har svårt att sköta sin grundläggande hygien – Så lång behöver Din duschslang vara – Så hög behöver Din dusch minst vara – Så tänker du när du skall duscha i ett badkar -

.

Funderar Du på att renovera ditt badrum ?

Tänk då efter ordentligt,

- din duschslang bör vara minst 2,5 meter, och duschskenan minst 1,8 meter !

Nu har vi granskat svenska badrum och offentliga duschar, och kommit fram till den häpnadsväckande slutsatsen att en stor del av våra badrum har för korta duschslangar:

Bild på en typisk duschslang med standardlängden 1,5 meter

Våra tester har visat att vi ofta “sparar in” på just längden på duschslangar när vi installerar ett nytt badrum, eftersom vi tycker att badrummet blir tillräckligt dyrt ändå.

Vi lägger alltså hellre pengar på att exempelvis kakla ett badrum, än att ha tillräckligt långa duschslangar.

Detta gör att människor som är längre än 175 cm ofta måste böja sig ned för att kunna duscha huvudet och överkroppen, alternativt måste de sitta ned och duscha.

- Men att lyckas få in en pall att sitta på i detta trånga utrymme, det kan ju vem som helst förstå, innebär betydande svårigheter.

Om man är över 175 cm lång, blir det alltså svårt att sköta sin grundläggande hygien i ett modernt badrum.

Har man för kort duschslang, blir det även svårt att använda duschen när man skall spola av toalettstolen eller handfatet.

Vår granskning har också visat att dagens duschslangar håller väldigt låg kvalitet, och att det är spiralslangar i förkromad plast som är sämst.

De börjar ofta läcka redan efter cirka fyra månader, om man använder sin dusch dagligen.

De äldre modellerna av duschslang, som var av slät plast, håller ofta betydligt längre än de moderna duschslangarna av veckad, förkromad plast.

- Längre duschslang om man har badkar -

Man behöver vara extra uppmärksam på duschslangens längd om man har badkar, eftersom vattenblandaren och anslutningen för duschslangen då sitter längre ned mot golvet.

Och då behöver man ofta ha ännu längre slang, – cirka 3 meter lång.

Bild på en duschanordning till ett badkar, med en alldeles för kort och lågkvalitativ duschslang

Vi på redaktionen tycker att det är ofattbart att kroppslängden skall avgöra vem som skall få sköta sin grundläggande hygien och inte:

Skall kroppsstorleken avgöra vem som skall få sköta sin grundläggande hygien ? Mannen till vänster som är cirka 175 cm lång och normalt byggd, kommer förmodligen inte ha några större problem att duscha stående, medan den långe mannen till höger, som är cirka 190 cm lång och kraftigare byggd, kommer ha märkbara svårigheter att komma in i en vanlig duschkabin och dessutom kunna stå rak och duscha.

Så här lång duschslang behöver du ha:

Om man skall köpa en duschslang till en vanlig dusch, bör duschslangen vara minst 2,5 meter, och skall man köpa en duschslang till ett badkar, behöver duschslangen vara minst 3 meter lång.

- Detta för att en lång person skall kunna stå i badkaret och duscha om så önskas.

Duschskenorna, det vill säga, den stång som man hänger upp handduschen på, bör var minst 180 cm lång, och sitta placerad en meter över golvet,

- för att både barn och långa vuxna skall kunna stå och duscha.

Detta ger en total höjd på cirka 280 cm, vilket bör räcka för att de flesta långa människor skall kunna sätta upp duschhandtaget på skenan och duscha:

Information om granskningen:

Granskningen av duschar, är gjord mellan åren 2013 och 2019.

.

  Kommentera här !

.

  HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25977

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

“Den långa lögnen” – skånsk folksaga

- Berömd svensk “lögnsaga”, nedtecknad av Eva Wigström -

.

En morgon, tidigt på dagen, steg jag upp och tände tuppen innan tändstickorna gol.

Och sedan betade jag min kärra och smorde min märr och körde in sju lass regn innan höstrågen började falla.

Sedan körde jag till Möllan, och när jag kom till Långalid stod solen där, men höstackarna gick upp och när jag så kom till möllan, var möllardrängen låst och mölledörren hade gått och ätit frukost.

Då slog jag säd i kon och vatten i skon och så fick jag mälden med mig hem.

Men när jag kom hem, hade min gamla mor brödkakan i himmelen och solen i bakugnen.

Hon sade:

“Gå ut i skogen och jaga alla farliga djur, både sill, pölsa, och bröd och andra också.”

Men vad hände då ?

Jo, jag sprang rakt på ett träd och skrapade skinnet av trädet och barken av knäet och stötte min näsa mot en gren !

Näsan svullnade upp så jag var tvungen att skicka bud i arton länder.

I varje stad var där arton slaktare och varje slaktare hade femtio gesäller.

De stod i sju dar och högg på min näsa och sen körde de i städer och byar och sålde den som kalvkött för tre kronor kilot.

Men när jag kom till Helsingborg, stod det en jäkel i var dörr och slog mig i röven med en stake och sade att jag aldrig hade varit där förr.

Galen blev jag och åkte till Hälsingör, där jag köpte mig ett pund hör, men den var skör, för den hade växt på ett stenrör.


Så körde jag till Ödåkra och köpte mig en brödkaka.

Den bet jag på så det knaka och jag tittade mig tillbaka.

Sen for jag till Häljarps å, – där fick jag med mig alla Häljarps döttrar, som var komna från Helge å.

De skulle till Råå, för att köra vattnet därifrå.

Och så satte de eld i en milslång sjö och så brände de upp den så att all fisken blev stekt.

Sedan skickade mor min mig till den katolske prästen med en liten ost.

Jag hälsade från mor att här fick han en liten ostaskit, för hon kunde inte göra den större.

Så skulle jag köra den katolske prästen ut i socken och då kom vi till världens längsta hus.

Det var så långt, att när de ledde en ko till tjuren i den ena änden så kalvade hon innan hon hunnit till den andra.

Och där var en tjur så stor att när det satt en trumpetblåsare på vart horn, hörde de inte varandras blåsande.

Där kom ut en välväxt man med byxor av glas och fickor av ålaskinn, med bastu på näsan och vårta på tanden och gärdsgårdsgrindar om halsen.

Han haltade på det ena örat och stammade på armbågen.

Han hade en späd pojke och en som var mindre.

Hustrun hans, låg mitt utanför dörren och ville dö.

Ett stycke längre bort kom där en liten fågel och den släppte ett så stort ägg, att det var knappt vi kunde köra ikring det.

Jag skickade bud i arton kyrksocknar att de skulle komma med stänger, stakar, båtshakar, metkrokar och allehanda andra sådana fingerborgsverktyg.

Vi lyckades välta på det där ägget så att vitan ramlade ut och dränkte alla dessa arton kyrksocknar, så när som på mig och fem man som blev bärgade.

Vi var klättermästare i Spanien, klev upp på ett ektak och fick tag i en bok och kom sen på en järnharv och seglade i land med den.

När vi väl kommit fram hittade vi sju lispund stekt ål på var harvpinne.

Sen skulle jag segla hem till min mors gård.

.

När jag kom mitt på skeppet, sprack havet och jag förlorade all min fina strida säd som jag hade köpt, en hel vantetumme full.

Säden flöt och sjönk, så jag tog upp fyra handsktummar, som mor min bryggde som skomakareöl.

Det ölet blev så starkt och varmt, att när jag förde ner fingret till knogen, gick skinnet av till armbågen.

Så många som drack av ölet blev yra i tårna och löpte rakt genom hus och gärdesgårdar och slog stora hål i luften.

Detta inträffade förlidet års jul vid midsommar när myggan stångade ihjäl tjuren.

Och alltsammans hände i Bockskinns socken, vid den krokiga björkstenen bakom linbyxgarvarens hus.

Inte långt därefter körde far och jag och grannens dräng för att hämta potatisjäklarna från skogen.

Far körde före och jag bakefter.

Men så märkte jag att jag hade tappat min rara, goda matpåse, som bestod av linlärftskaka och hamplärftsost och en sex kilo tung smörask med ett lass sjötong på.

Då skulle jag springa och leta upp matsäcken och hamnade på en gård.

Där kom det utspringande en halt katt som tuggade lingon.

Där födde de skräddare med nål och tråd och pressjärn och syring och skomakare med lästhaken och lästknippan och skomakarehammaren i näven.

Där mältade de malt till storgårdsöl.

De slog sju skäppor agnar mellan karet och väggen.

Ölet tillreddes i så stora mängder, att jag fick springa till Jatekolia och låna två trillinge-kar.

När jag så kom ett stycke på vägen, mötte jag ölet, som rann hemåt som lervatten.

Jag for upp i en potatisåker och skulle stjäla mig några rovor, men då kom han som ägde den och sade:

“Går du här och trampar ner mina bönor, och jag som inte äger mer än de här ärterna !”

Sen tog han en jordklump och slog mig i ansiktet med ett körsbär.


Jag blev arg och laddade mina vadmalsbyxor och sköt sju mil in i en tumslång korvsnopp.

Sedan kom jag till ett ställe där en rävhona hade ynglat sju ungar.

Där klev jag upp i en björktuva och bröt ner en furutopp och slog sju revben av en gammal hästskalle.

Så skulle jag besiktiga ett klocktorn.

Men när jag kom upp på det nittonde galoppet och det artonde trappsteget, kom där en pojke glupandes efter mig och jag ramlade ner och slog sju revben av min fars gamla linnetröja, så att jag låg sju runda brödkaketimmar innan jag kunde dåna.

Sen kom jag till en man i Vala.

Han hade en höna som kunde både göra och gala, både dricka och spy så mycket som fyra och tjugo kor kan mjölka.

Han gjorde sig en släde ny för att köra till Stockholms by och sälja sin höna.

Strax kom där en köpman fram och sa:

“Vill du lägga din höna där på ett bord, så ska hon strax få gevär !”

Hönan blev rädd och flög och fladdrade över byar och kyrkor.

Klockaren kom ut för att glo och gapa, om inte den hönan skulle komma tillbaka.

Men istället kom där en rödbläsig gubbe, ridande på ett gråskäggigt ök.

Han skulle rida till tinget och vittna om den tösen, som hade barn med den karlen som bodde vid den ihålige bokstenen.

Han, ni vet, som springer med ett besporrat ök och rider på kvast och raka.

Möter du honom, så kan du få rida tillbaka !

- SLUT -

.

Information om sagan:

Den här folksagan “Den långa lögnen”, eller som den också kallas “Långa lögnen”, är nedtecknad av den skånska författarinnan och sagosamlaren Eva Wigström, och finns med i hennes sagoantologi “Sagor och äventyr nedtecknade i Skåne”.

Geografiskt härstammar sagan från Kropps socken i Luggude härad, i nordvästra Skåne.

Denna saga – liksom alla folksagor – har berättats från person till person i flera generationer och sagotypen som den här sagan representerar, kan kallas för “lögnsaga”, eftersom det mesta i sagans innehåll är helt uppåt väggarna galet och felaktigt.

Eva Wigström, som ibland använde pseudonymen “Ave”, skrev åtskilliga böcker om sydsvenska folksagor, bland andra “Byhistorier och skämtsägner”, “Från herresäten och bondgårdar”, “Skånska visor, sagor och sägner”, med flera.

.

Ordförklaringar:

Möllan = Kortform för Möllevången, stadsdel i Malmö

Mälden = Spannmål som skall malas

Hälsingör = Gammal stavning av staden Helsingör (Fram till år 1971)

Harv = Jordbruksredskap som man använder för att luckra upp jordytan

Lispund = Gammal viktenhet, egentligen: liviskt pund

Gesäll = Person som har utbildat sig och fått diplom inom sitt yrke, en sorts expert

Harvpinne = Redskap till en harv

Lärft = Enkla stadiga tyger av varierande växttyp

Pressjärn = Strykjärn som man använder till pressning

Syring = Fingerborg med öppen topp, som används när man syr i läder

Lästhake, lästknippa = Verktyg för skomakare vid tillverkning av skor (lästning)

Furutopp = Toppen av ett tallträd

.

  Kommentera här !

.

  HOME


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25937

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

NEW! Smoke Detectors also triggered by sound

World-unique review of smoke detectors and vibrations

- Major additional costs for automatic fire alarms – Real Estate owners unaware – Alarm companies unaware – Fire dpd. unaware -

.

Are smoke detectors used in your house ?

Be aware that those are constructed with errors,

the smoke detectors react both to smoke and sound !

Now we have reviewed some common fire detectors.

These are small appliances that are placed on the ceilings or on the walls and should detect if a fire starts:

Picture of a typical smoke detector

Smoke detectors are installed in all public buildings, such as schools, hospitals, authorities, companies, sports centers, etcetera, and they are often connected to an automatic fire alarm that goes directly to the SOS alarm (”Alarm Center”).

The automatic fire alarm can be set in slightly different ways, – either, the rescue service shuts out immediately after the automatic fire alarm has signaled, or there is a tolerance time of a few minutes so that one have the option of switching off the automatic alarm if there isn’t a fire somewhere,

- and then also avoid the cost that it causes having the rescue service turned out.

- Ionizing, optical, or water spraying -

A smoke detector can be constructed in several different ways:

Sometimes it is ionizing, and that means that there is a radioactive substance that sends alpha particles to two metal plates inside the smoke detector.

The smoke detector can also be optical and thus visually react to smoke/fog,

or consist of a water-sprayer that will spray water if a fire starts.

- Triggered by vibrations -

The problem with these detectors is that they not only sense smoke/heat/fire, but also react to vibrations.

And there are often loud and high sounds that cause the lenses/plates in the smoke detector to react.

Image of the internal camera/smoke collector on an optical smoke detector. The orange arrow shows the aisles where the smoke comes in and becomes visible to the cameras that are inside the smoke detector.

Many property owners/construction firms who order smoke detectors for their properties, order them in the belief that they should only detect smoke, but they are often surprised by how many automatic fire alarms are triggered, even though no smoke development has been seen.

Every false automatic fire alarm on which the emergency service turns out, costs several hundred dollars for the operation manager/property owner.

- False automatic alarms stress the fire department -

When the rescue service arrives at a property where there has been an automatic fire alarm, but where one cannot find any fire or smoke, the firefighters often become stressed and confused, because when they have to equalize the automatic alarm, they must sometimes look through the entire property after the correct alarm, because there is no fire or smoke odor to take help of to find out which automatic alarm that has dissolved.

Add to this that the property maps used by the emergency services to look for a fire alarm, may not be correct due to renovations,

and it also happens that the keys that the emergency services have, do not fit, because the locks are changed, and so on.

Our review of smoke detectors has shown that these don’t really work as intended and that this causes extra costs for businesses and property owners.

Smoke detectors do not only detect smoke, but misinterpret the information they get from vibrations of loud and high sounds and think that this is smoke.

The smoke detectors can, for example, react to a vacuum cleaner that emits a high noise, sports centers where soles rub against the substrate and where athletes often shout, or in concert halls, where loud musical tones flow towards the roofs and walls.

Example of a frequency curve of sound

Our survey showed that smoke detectors are misconstructed and that no instances are aware of this – neither the suppliers of smoke detectors, the property owners, nor the fire departments.

It’s therefore no wonder that the proportion of automatic fire alarms is very high.

A tip for those who manufacture smoke detectors may be to do some sound tests before the smoke detector is delivered, and then fine-tune the smoke detector so that it only reacts as intended.

.

Extra information

Finally, here are some examples of activities where smoke detectors could be triggered by sound vibrations:

Music events

A concert is a typical example of phenomena where a smoke detector could signal. The continual tones from the voices form very powerful sound vibrations, which the smoke detector could misinterpret as smoke.

Vacuuming

The high frequency bi-noise of the engine of the vacuum cleaner could cause a smoke detector to start alarming.

Sport events

Screaming, crying, and shoelace’s chirping sound to the ground could trigger a smoke detector !

.

An optical smoke detector is a device that consists essentially of a few cameras, possibly a heat sensor and some warning lights that start to illuminate when the alarm is activated.

Here’s how an ionizing smoke detector works:

A. Normal mode (Left side): The battery sends power to two metal plates. The radioactive substance at the bottom sends up alpha particles that travel upwards and downwards towards the metal plates and form a closed circuit. The alarm is silent !

B. Alarm mode (Right side): The smoke particles entering the fire detector cause the alpha particles to become uncharged and stop traveling towards the metal plates. The circuit becomes open (broken) and the smoke detector will start to alarm.

.

Review information:

Our investigation of smoke detectors and vibrations took place between 2008 and 2018 and we have only reviewed smoke detectors placed in public buildings (Not fire detectors for home use).

.

  Comment HERE !

.

  HOME


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25905

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

NYTT! Vanliga rökdeckare triggas även av ljud

Världsunik granskning av rökdetektorer och vibrationer

- Stora merkostnader för automatlarm – Fastighetsägarna ovetande – Larmföretagen ovetande – Brandkårerna ovetande -

.

Används så kallade rökdetektorer i Ditt hus ?

Var då medveten om att dessa är felkonstruerade,

rökdeckarna reagerar nämligen både på rök och ljud !

Nu har vi granskat vanliga branddetektorer, eller “rökdeckare” som de i vardagligt tal ibland kallas.

Detta är små apparater som sitter i taket eller på väggen och som skall känna av om det börjar brinna i ett rum:


Bild på en typisk “rökdeckare”

Rökdetektorer finns installerade i alla offentliga byggnader, såsom exempelvis skolor, sjukhus, myndigheter, företag, idrottshallar, etcetera och de är ofta kopplade till ett så kallat automatlarm som går direkt till SOS alarm (”Larmcentralen”).

Automatlarmet kan vara inställt på lite olika sätt, – endera rycker räddningstjänsten ut direkt efter att automatlarmet har gått, eller också finns det en toleranstid på några minuter så att man skall ha möjlighet att stänga av automatlarmet ifall det inte brinner någonstans,

- och då kan man också slippa den kostnad som det medför att räddningstjänsten rycker ut.

- Joniserande, optisk, eller vattensprutande -

En rökdeckare kan vara konstruerad på flera olika sätt:

Ibland är den joniserande, det vill säga att det finns ett radioaktivt ämne i innandömet som skickar alfapartiklar till två metallplattor inne i rökdeckaren.

Rökdeckaren kan också vara optisk och alltså visuellt reagera på rök/dimma,

eller också bestå av en vattenspridare som skall spruta vatten ifall det börjar brinna.

- Triggas av vibrationer -

Problemet med dessa detektorer är att de inte bara känner av rök/värme/brand, utan att de även går igång av vibrationer.

Och det är ofta starka och höga ljud som får linserna/plattorna i rökdeckaren att reagera.


Bild på kameraskydd/rökuppsamlare till en optisk rökdetektor. De röda pilarna visar de gångar där brandröken kommer in och blir synlig för de kameror som finns inuti rökdetektorn.

Många fastighetsägare/byggfirmor som beställer rökdetektorer till sina fastigheter, beställer dem i tron att deckarna endast skall känna av rök, men blir ofta förvånade över hur många automatlarm som går igång, trots att ingen rökutveckling har skett.

Varje falskt automatlarm som räddningstjänsten åker ut på, kostar flera tusen kronor för verksamhetsansvariga/fastighetsägaren.

- Falska automatlarm stressar brandkåren -

När räddningstjänsten kommer fram till en fastighet där det har gått ett automatiskt brandlarm, men där man inte kan hitta någon brand eller rök, blir brandmännen ofta stressade och förvirrade, eftersom då de skall kvittera automatlarmet måste de ibland leta igenom hela fastigheten efter rätt automatlarm, då det inte finns någon brand eller röklukt att ta hjälp av för att ta reda på vilket automatlarm som har löst ut och varför det har löst ut.

Addera till detta, att de fastighetskartor som räddningstjänsten använder för att leta på ett brandlarm, kanske inte stämmer på grund av ombyggnader i huset,

och det förekommer också att nycklarna som räddningstjänsten har, inte passar, på grund av att man har bytt lås, etcetera.


Vår granskning av rökdeckare har visat att dessa inte riktigt fungerar som det är tänkt och att detta orsakar extra kostnader för verksamheter och fastighetsägare.

Rökdetektorerna känner alltså inte bara av rök, utan misstolkar informationen som de får från vibrationer av starka och höga ljud och tror att detta är rök.

Rökdeckarna kan exempelvis reagera på en dammsugare som avger ett högt bi-ljud, idrottshallar där skosulor gnisslar mot underlaget och där idrottsutövarna skriker och tjoar, eller i konsertlokaler, där kraftiga eller höga musiktoner flödar ut mot tak och väggar.


Bildexempel på en frekvenskurva av ljud

Vår undersökning visade att rökdetektorerna alltså är felkonstruerade och att inga instanser är medvetna om detta – varken leverantörerna av rökdeckare, fastighetsägarna, eller brandkåren.

Det är således inte konstigt att andelen automatiska brandlarm är väldigt hög.

Ett tips till er som tillverkar rökdetektorer kanske kan vara att göra lite ljudtester innan rökdeckaren levereras, och därefter finjustera rökdeckaren så att den endast reagerar så som syftet med den är.

Och ett förslag till er som har rökdeckare i rum där det finns höga ljud, är att tillfälligt stänga av rökdeckarna just när det höga ljudet pågår och istället ha brandvakter i dessa lokaler.

.

Extra information

Slutligen kan vi här visa några exempel på verksamheter där rökdeckare skulle kunna triggas av ljudvibrationer:

Musikevenemang


En konsert är ett typiskt exempel på företeelser där en rökdeckare skulle kunna gå igång. Tonerna från musikinstrumenten bildar mycket kraftfulla ljudvibrationer som rökdeckaren kan feltolka som brandrök.

Dammsugning


Det högfrekventa bi-ljudet av dammsugarens motor, kan få en rökdetektor att börja larma.

Sportevenemang

Hejande, skriande, och skosulors gnisslande ljud mot underlaget skulle kunna trigga igång en rökdeckare !

Så här fungerar en joniserande rökdetektor:

B. Normalläget (högra sidan): Batteriet skickar ström till två metallplattor. Det radioaktiva ämnet i botten skickar upp alfapartiklar som färdas uppåt och nedåt mot metallplattorna och bildar en sluten krets. Larmet är tyst !

A. Larmläget (vänstra sidan): Rökpartiklarna som kommer in i branddetektorn gör så att alfapartiklarna blir oladdade och slutar att färdas mot metallplattorna. Kretsen blir öppen (bryts) och rökdetektorn kommer att börja larma.

.

En optisk rökdetektor är en anordning som i huvudsak består av några kameror, eventuellt en värmeavkännare och några varningslampor som börjar lysa när larmet är aktiverat.

.

Information om granskningen:

Vår undersökning av rökdeckare och vibrationer, skedde mellan åren 2008 och 2018 och vi har endast undersökt rökdeckare som sitter i offentliga byggnader (Inte brandvarnare för hemmabruk alltså).

.

  Kommentera här !

.

  HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25815

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

« < GÅ TILLBAKA / GO BACKLÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu