Kokt Hans o Greta.nu

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

COOP-chefen blåser dig på snackspriset !

- skriver “NYTT LÄGRE PRIS” på snackspåsarna, men utelämnar att även påsens innehåll har minskat -

- Deltidsanställer all personal, istället för att avskeda – Mögliga hyllplan – Ruttna bänkar – Rostiga packmaskiner – Taklister som inte är målade sedan 70-talet -

Följ med på en ofattbar granskning av livsmedelskedjan COOP !

_____

Brukar Du köpa Din mat på Konsum ?

Överväg i så fall att sluta med det,

Coop visar sig vara en riktig fifflar-koncern !

Nu måste vi på redaktionen, gå ut och varna dig för att handla på livsmedelskedjan COOP.

Efter att under några år ha granskat COOP (Kooperativa Förbundet), har vi funnit att hela butikskedjan består av inkompetenta nötter, som inte är kapabla att driva mataffärer.

Oegentligheterna inom COOP, sträcker sig ända upp ifrån högsta ledningen, och ned till de franchisetagare, som driver de minsta COOP-butikerna.

En av de allvarligaste saker som vi har funnit i vår granskning, är att det verkar vara en kultur bland COOP:s butikschefer, att försöka lura kunderna på priset.

- På snackspåsarna har man kunnat läsa: “NYTT LÄGRE PRIS”, med stora röda bokstäver.

Men efter att ha tittat närmare på snackspåsen, ser man att även innehållet i påsen har minskat,

och att snacksen egentligen har blivit dyrare istället (per gram).

Men detta undanhåller naturligtvis butikschefen, – för att kunna snika åt sig så mycket pengar som möjligt till sig själv.

Det är olagligt att utelämna för kunden viktig information, i marknadsföringen.

Men detta bryr sig butikscheferna inte någonting om,

utan de anstränger sig för att hitta kryphål i lagen, så att de skall kunna blåsa kunderna på ännu mer pengar.

Men det är inte bara kunderna som butikscheferna blåser pengarna av, – utan även sin egen personal !

Coop:s butikschefer har nämligen satt i system att deltidsanställa personal, i de butiker där kundtillströmningen sker punktvis.

Poängen med detta, är att butikschefen vill ha mer personal under de tider på dygnet då det är mycket kunder i butiken, och mindre personal på de tidpunkter då det är lite kunder i butiken.

Men det är inte tillåtet, enligt de fackliga reglerna, att deltidsanställa personal som tidigare har varit anställd på heltid.

Butikschefen måste istället avskeda personalen, så att personalen har möjlighet att få full A-kassa, medan de söker ett nytt heltidsjobb.

.

- Ger fan i att renovera butikerna, stöldskyddar gamla ruttna bänkar -

Men istället låter alltså butikscheferna personalen gå kvar på halvtid, och personalen kommer därmed att få svårare att söka ett nytt heltidsjobb.

För att kunna söka jobb, måste man nämligen vara tillgänglig på kontorstid för den nya arbetsgivaren, och man måste gå på möten på Arbetsförmedlingen – annars riskerar man att bli bestraffad av A-kassan.

Men butiksägarna är som råttor,

- de tänker bara på att norpa åt sig så mycket förnödenheter som möjligt till sig själva, och till sin egen familj – så snabbt som möjligt.

Och ni skall inte tro att butikscheferna någonsin hamnar i ett sådant läge, att de själva måste gå på A-kassa…

Nej, butikschefer har ofta tecknat företagarförsäkringar, som löser ut ifall butiken skulle hamna på obestånd.

- Så butikscheferna har nog sett till att skydda sig !

I sin iver att få roffa åt sig pengar, så har Coop:s butikschefer även struntat i att renovera sina butiker.

- De försöker naturligtvis att spara pengar på det sättet.

Ofta kan man se taklister som flagnar, och som hänger på trekvart både i och utanför butikerna,

– taklister som inte har renoverats på över fyrtio år.

Det är heller inte ovanligt att se rostiga packmaskiner inne på lagret, som personalen riskerar att skära sig på, och i värsta fall få blodförgiftning av.

Utvändiga reklamskyltar, som det har börjat växa mossa på, hör också till vardagligheterna för butikskedjan COOP,

- butikscheferna är tydligen så bekväma att de inte ens kan ta en svamp och lite diskvatten, och svabba av dessa reklamskyltar.

Det är även vanligt att butikscheferna har så gamla hyllplan i butiken, att hyllplanen har börjat mögla av ren ålderdom.

- Det har till och med hänt att man har hittat råttskit, som legat och skräpat bland Skogaholmslimpor och Originalfranskor !

Och de vilobänkar som finns i och utanför COOP-butikerna, är ofta minst trettio år gamla och halvruttna, och alldeles för låga för att äldre, eller funktionsnedsatta människor skall kunna sitta ned och vila på dessa bänkar.

- För när de väl har satt sig på bänken, är bänken så låg, att det är svårt att komma upp från bänken igen.

Men ofta har butikscheferna däremot varit noga med stöldskyddet, genom att fästa kedjor med hänglås på runt bänkarna, så att ingen skall kunna stjäla dessa bänkar.

För butikscheferna är förstås även snåla,

- inte ens en gammal rutten bänk, anser sig butikschefen ha råd att bli av med !

Vår granskning har visat att COOP:s storhetstid för längesedan är förbi, och att det nog är hög tid att pensionera den här fifflar-organisationen.

Låt oss tillsammans dra ned ordentligt på handlandet på COOP,

__________

- så att vi lämnar plats åt dem som kan sköta matbutiker ordentligt istället !

.

Info om granskningen:

Granskningen är gjord mellan åren 2002 och 2015, och visade att COOP:s butikschefer försöker att lura pengarna av oss, genom att ljuga med prissättningen på snackspåsarna (ostbågar, chips, jordnötsbågar, och så vidare). På hyllkanterna står det att priset har minskat, men butikscheferna utelämnar att även påsarnas innehåll har minskat.

Granskningen visade också att Coop:s butikschefer försöker att runda de fackliga reglerna, genom att deltidsanställa tidigare heltidsanställd personal. På detta sätt binder butikscheferna upp personalen, så att de inte har tid att söka ett nytt heltidsjobb.

Vidare visade vår granskning att Coop:s butikschefer inte renoverar sina butiker, att det är mögel och råttavföring på varuhyllorna, att de har rostiga packmaskiner inne på lagret, samt att de bänkar som kunderna skall sitta ned och vila på, är ruttna, och alldeles för låga.

.

Reagera på granskningen, här >

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=21483

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Lernia ger sina konsultlärare betalt per elev

- och inte efter hur mycket eleverna lär sig -

Granskning som visar låg kvalité på Lernias utbildningar

- Konsultlärare som går på knäna – Undervisning helt utan prov – “Eget arbete” inte tillåtet – Konsultlärarna måste muta deltagarna – Endast kvantitet räknas -”Snygga” lärare får fler deltagare -

_____

Skall du gå en fristående kurs ?

Välj då inte utbildningsföretaget Lernia !

- De bryr sig inte någonting om sina elever.

Nu måste vi på redaktionen, gå ut och varna dig för det statliga utbildningsföretaget Lernia AB.

Efter att vi, under cirka tio års tid, granskat Lernia, har vi sett en rad missförhållanden angående hur de avlönar sina konsulter, och hur undervisningen sköts.

Lernia är ett utbildnings-, omställnings-, och bemanningsföretag, som bedriver kurser i allt ifrån trädfällning till affärsjuridik.

Det finns nog inte något nu känt ämne, som inte har undervisats i Lernias lokaler, sedan företaget grundades på 1920-talet.

Lernia har flera egna anställda lärare, men de hyr också in konsultlärare, det vill säga, lärare som sällan är lärarutbildade, men som på något sätt är experter inom sitt ämne.

Skall Lernia ha en kurs i logistik, hyr de in en åkare – skall de ha en kurs i sömnad, hyr de in en sömmerska, etcetera, etcetera.

Dessa konsultlärare anlitas på småföretagarbasis av Lernia, och vår granskning har visat att betalningen till dessa småföretagare ofta är mycket dålig.

Det går till så att Lernia bestämmer sig för att ha en kurs i exempelvis hästskötsel, som skall pågå i tolv veckor.

Om då Lernia inte har någon av sina anställda lärare som kan någonting om hästskötsel, så anlitar de istället en konsultlärare som är expert på hästskötsel.

Konsultläraren får en mycket låg grundlön, men får däremot betalt per deltagare i kursen.

Så det gäller alltså för konsultläraren att göra så mycket reklam som möjligt för sin egen kurs bland eleverna, så att konsultläraren får ett högt deltagarantal.

Ju fler deltagare – destå mer pengar kommer in till konsultlärarens företag.

Och om konsultläraren får dåligt med elever, då kommer läraren att ha mycket svårt att söka jobb på Lernia i framtiden, och få bedriva fler kurser.

Så nu börjar alltså en krigföring om elevernas intresse.

Våra granskningar har visat att konsultlärarna verkligen gör allt, för att få så många deltagare som möjligt till sina kurser.

- alltifrån att bjuda eleverna på godis och tårta, till att göra olika utflykter, som är gratis för deltagarna och som konsultlärarens företag står för.

Att bjuda sina kunder (elever) på saker, är i vissa fall avdragsgillt i deklarationen för en småföretagare,

så konsultläraren har bara att vinna på att exempelvis bjuda deltagarna på tårta varje fredag.

- Då blir kursen populär. I alla fall garanterat på fredagar.

Det hjälper också att vara en ung stilig man, om man håller en kurs om hästskötsel, för då kommer kursen att bli fullbesatt med fyrtio fnittrande 19-åriga tjejer, som bara sitter och tittar på hur snygg den manlige läraren är.

Men, den stackars småfete 59-årige läraren i affärsjuridik, får vara glad om han får 10 deltagare på sin kurs.

- Dessa orättvisor är sedan länge inbyggda i Lernias utbildningssystem.

Vår granskning har också visat att “eget arbete” för eleverna, inte är tillåtet på lektionerna – för då får ju konsultläraren sämre lön.

Märker Lernias ledning att det springer runt “löshästar” på stan, som är inskrivna på Lernia, men som inte deltar på lektionerna, då blir det inte roligt för konsultläraren !

De vill att alla deltagare skall vara med på alla lektioner, från början till slut, så att konsultläraren får bocka av varje elev på deltagarlistan.

- Annars blir det inget smör och bröd på bordet, för konsultläraren.

.

- “Hos Lernia lever konsultlärarna som slavar i kedjor” -

Eleverna får heller inga prov, som visar hur mycket eleverna har lärt sig, eller som visar hur pedagogisk och kompetent konsultläraren har varit.

Lernia bryr sig inte någonting om själva resultatet av kursen, utan det enda de tänker på är att få så välbesatta kurser som möjligt, för att de skall få höga statsbidrag för sin verksamhet.

När man bedriver undervisning, är det viktigt att undervisningen sker på elevernas villkor, och att eleverna får diagnostiska prov ibland, för att kunna stämma av hur väl de har tagit till sig kursen.

Annars kan den tid som eleven har lagt ned på kursen vara förspilld.

Läraren bör alltså anpassa sin undervisning till varje elevs behov, eftersom alla elever är olika.

Ibland måste vissa elever gå ifrån utbildningslokalen för att “bedriva studier på annan plats”, eller ha “eget arbete”, och så vidare.

Men i Lernias utbildningssystem finns ingen sådan flexibilitet.

Och det finns heller inget intresse från Lernias sida, att höra sig för om hur det har gått för eleverna.

- De tänker bara:

“Den där kursen hade många deltagare, den kör vi nästa termin igen, med samma lärare – som var så populär.”

Det här gör att det blir mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att som elev lära sig någonting som man har nytta av inför framtiden, på Lernias kurser.

Vi har talat med många av de konsultlärare som har anlitats av Lernia genom åren, och samtliga säger att det är så dåligt betalt, att de i princip går på knäna, och att det inte är möjligt att försörja sig på lönen från Lernia, trots att konsultläraren håller kurser på heltid.

Konsultlärarna måste alltså arbeta på flera ställen, för att få ihop till en schysst månadsinkomst.

Och eftersom konsultlärarna får så dålig grundlön, så går det också ut över undervisningen.

Konsultlärarna tänker:

“Får jag så här låg lön, då kommer jag inte att anstränga mig för att eleverna skall få bra undervisning.”

Och detta resulterar i ett slags “förvaring” av eleverna, där konsulten exempelvis sätter på en video, som visas hela lektionen. För då slipper konsulten att planera lektionen, vilket ju tar mycket tid.

- Tid som konsultläraren alltså inte har betalt för.

Medan videon visas, går ofta konsultlärarna ut och fikar, och planerar för sina andra uppdrag, som ger mer betalt.

Vår granskning har visat att hela Lernias undervisningssystem verkar vara oelastiskt och gammalmodigt.

En “bra elev”, enligt Lernia, är en elev som sitter tyst som ett ljus på varje lektion och inte ifrågasätter någonting, och fullföljer hela kursen.

__________

- Skulle Du vilja gå en sådan kurs ?

.

Information om granskningen:

Granskningen är gjord mellan åren 2003 till 2013, och baseras på intervjuer med elever och före detta konsultlärare vid Lernia AB.

.

Reagera på granskningen här >

.Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=21349

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Så lurar COOP:s butikschefer dig på pengar

- och så minskar du risken att drabbas !

Coop anger pantpriserna exklusive pant, trots att panten är en kostnad för kunden / De tar högre priser i kassan, än vad som står på hylletiketterna / “Glömmer” att dra av mängdrabatter i kassan / “Glömmer” att inkludera medlemsrabatter i priset / Skriver 15.95 på prislapparna, för att matvarorna skall verka billigare än vad de egentligen är…

_____

- Brukar du handla på Coop ?

Var då mycket uppmärksam !

Coop-cheferna lurar pengarna av dig – och du märker inget !

Nu har vi på redaktionen, under cirka fyra års tid, granskat livsmedelskedjan Coop AB (Konsum).

Coop är en mataffärskedja som drivs av Coop Butiker och Stormarknader AB, och av Kooperativa Förbundet (KF).

Vår granskning har visat att butikscheferna i de enskilda Coop-butikerna, men även chefer högre upp i hierarkin på koncernnivå, lurar av dig dina slantar, och har så gjort i många år, genom sin bristande affärsmoral och sitt ohederliga beteende.

Våra undersökningar har visat att Coop, tillsammans med ICA, är de två största bedrägeri-organisationerna som vi har i Sverige idag.

På grund av dessa dagligvarukedjors storlek och dominans på marknaden, och omfattningen av bedrägerierna, så lurar dessa butikskedjor av svenska folket mer pengar varje år, än samtliga kriminella motorcykelklubbar och försäkringsbolag tillsammans. Och det är mångmiljonbelopp varje månad vi talar om.

Men det är paradoxalt nog de sistnämnda, som alltid får betydligt mer medialt utrymme.

Ett av de områden där cheferna inom Coop försöker att lura dig på pengar, är när de anger dryckespriserna på hyllkanterna.

Våra undersökningar har visat att på glasflaskor är det nittio öre i pant, på femtiocentiliters plastflaskor (så kallade PET-flaskor) och på burkar är det en krona i pant, och på större PET-flaskor är det två kronor i pant.

När man pantar dessa dryckesbehållare, får man alltså pengar tillbaka.

Systemet med pant, används för att bibehålla kretsloppet på dryckesbehållare,

- för att returföretagen skall kunna få tillbaka och återvinna förpackningarna.

Detta anses vara bra för miljön.

Men problemet är att Coops butikschefer anger dryckespriserna exklusive pant (utan pant) på prislapparna, trots att panten är en kostnad för kunden, och att priset därför borde vara inklusive pant.

Det är först när kunden har pantat tomburken eller tomflaskan, som kundens kostnad för panten försvinner.

Och det är ju långt ifrån alla kunder som överhuvudtaget pantar sin dryck – och då kvarstår ju kostnaden.

Om vi här drar en liknelse med om du skulle köpa en banan, och vi leker med tanken att det bara skulle vara innandömet på bananen som är prissatt ute i butiken. – Men i kassan får du betala även för bananskalet,

och om du sedan slänger bananskalet i en kompostbehållare, får du pengar tillbaka.

- Det vore kanske inte så smidigt ?

Vi på redaktionen anser att alla kostnader skall ingå tydligt i priset, så att kunderna lättare skall kunna bedöma hur mycket handlingen kommer att kosta, och hur mycket man har råd att köpa inne i matbutiken.

Men den här problematiken bryr sig inte cheferna inom kooperativa någonting om.

Vidare har vår granskning visat, att Coop över lag har lägre priser på etiketterna på hyllkanterna, än vad som tas ut i kassan.

I våra tester har vi sett att det kan skilja så mycket som fem kronor per vara.

Det här resulterar i att kunderna tycker att varorna verkar väldigt billiga ute i butiken, men när kunderna sedan skall betala i kassan, så har Coop “smyghöjt” produkten i kassasystemet, utan att underrätta kunderna om det.

Det här gör att kunderna, generellt sett, plockar fler varor än vad de egentligen har “råd” med.

.

- Sitter i möte om hur de skall kunna lura ännu mer pengar av dig…

Coops butikschefer har även satt i system att strunta i att dra av de mängdrabatter som finns på reklamskyltar ute i butikerna.

Det kan exempelvis vara reklam för “tre gurkor för tjugo kronor”.

Men när kunden har plockat tre gurkor, och skall betala,

då visar det sig ofta att Coop istället har tagit ut ett styckpris för gurkorna,

vilket alltså blir dyrare för kunden.

Det är uppenbarligen ytterst viktigt för Coop att få locka kunderna med mängdrabatter, för att öka sin merförsäljning,

men att sedan stå för mängdrabatterna hela vägen – det förefaller inte vara lika viktigt.

Det fjärde området som vår granskning innefattar, gäller de reklamutskick som Coop gör.

Ofta står det medlemsrabatter angivna i reklambroschyrerna – för att locka kunder till butiken,

det vill säga, – de som är medlemmar i Coop, får en viss vara till ett rabatterat pris.

Men enligt vår granskning är det vanligt att Coop-cheferna inte drar av medlemsrabatten på priset när kunden betalar, utan kunden får betala ordinarie pris, vilket ju gör att kunden har lockats till butiken helt i onödan.

Och det är vanligt att kunderna inte märker att de har gått miste om rabatten, eftersom många kunder inte tar kvitto,

- och de kunder som tar kvitto, kontrollerar sällan summorna ordentligt.

Det femte och sista området inom vilket Coop blåser dig på pengar, är att de anger priserna öresvis.

Det kan exempelvis stå 16,95 på en vara.

Den här prissättningen orsakar att produkten ju kostar snarare sjutton kronor än sexton kronor,

men det pris som många kunder uppfattar på hyllorna, är kronpriset “16″.

- Inte minst de människor som lider av någon form av funktionsnedsättning, exempelvis förståndsnedsättning, eller synnedsättning.

Man brukar räkna med att cirka åttio procent av befolkningen har någon typ av synnedsättning.

- Och på dessa stackars synnedsatta människor, gör alltså Coop rejäla vinster.

Antalet Coop-butiker har stadigt minskat de senaste åren, på grund av att de har gått i konkurs, och fler och fler småorter har förlorat sina Coop-butiker,

därför att just dessa butiker inte har förmått att lura av kunderna tillräckligt mycket pengar, för att butikerna skall kunna fortleva.

Ofta läggs butikerna på dessa mindre orter ned, och Coop fokuserar istället all sin försäljning i de Coop-butiker som finns på de större orterna i landet.

- Där är kundvolymen större, och det är därför möjligt att lura av fler kunder deras pengar, och därigenom kan Coop-butikerna på de större orterna, med hjälp av momssänkningar, lättnader av arbetsgivaravgifter, och andra av samhället stödda åtgärder, hålla näsan över vattenytan ett tag till.

När vi på redaktionen har kontaktat ledningen för Coop, så har det inte gått att få tag i någon utav dem, på grund av att de endera har haft utbildningsdag, eller suttit i ledningsmöte.

De sitter och planerar för hur de skall kunna lura av dig ännu fler slantar !

Slantar som främst kommer Coopkoncernens allra högsta chefer till del,

- chefer som sitter med miljonlöner, och bara bläddrar med sedlarna,

och skrattar gott åt alla människor som de har lyckats föra bakom ljuset under alla år.

Avslutningsvis vill vi bara säga, att om du vill minska risken att drabbas av Coops bedrägerier,

- det vill säga felaktiga prissättningar på hylletiketterna, dryckespriser där panten inte är inräknad, icke avdragna medlemspriser, och icke inkluderade mängdrabatter,

så vill vi varmt och i högsta välmening rekommendera dig att inte handla på Coop eller ICA.

Riskerna gällande allas vår ekonomi är alldeles för stora,

och det är därigenom mindre riskabelt att handla hos någon av de andra livsmedelskedjorna,

__________

- som dessutom är mycket billigare också.

.

Lycka till !

.

     Kommentera artikeln,  HÄR


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=19930

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Fönsterföretagen sätter in giftiga fönster

- Använder giftig “PVC-plast” i fönsterbågarna / Använder till och med begreppet “PVC-fönster” och slår upp det stort som försäljningsargument, för att få fler människor att köpa deras fönster / Bostadsbolagen tar det lägsta anbudet / Villaägarna väljer de billigaste fönstren…

_____

Skall du byta fönster på din kåk ?

Var då försiktig med “PVC-fönstren” !

De kan orsaka fortplantningsproblem, fosterskador, och cancer

Nu måste vi på redaktionen gå ut och varna dig för en företeelse, som har blivit vanligare de senaste åren.

- Fler och fler fönsterföretag gör reklam för, och åker runt och sätter in giftiga fönster i folks bostäder.

Och det giftiga fönsteruppsättandet drabbar både villor, lägenhetskomplex, och kommunala eller landstingsägda fastigheter, som exempelvis sjukhus och dagis.

Det handlar om fönsterbågar med så kallad PVC-plast i.

PVC-plast har av myndigheterna länge betraktats som en potentiellt giftig plast, då man har hittat avfällningar från PVC-plast i bland annat barnleksaker (badleksaker och flytkuddar) och hos pilgrimsfalkar.

PVC-plasten har nämligen den otäcka egenskapen att den hela tiden utsöndrar giftiga så kallade mjukgörare, genom avdunstning.

Många fönsterföretag som har PVC-fönster i sitt sortiment, använder enbart PVC-fönstrens “goda” egenskaper, i sin reklam för dessa fönster.

Inne på en del fönsterföretags hemsidor, kan det exempelvis stå att läsa:

“Var med på den senaste trenden. Beställ nya PVC-fönster du också – Billigt, säkert, och hållbart.

Våra fönster står emot temperaturväxlingar bra. De har metallens hållbarhet – och samtidigt träets mjukhet.

Så gör som hundratals nöjda kunder – ring och beställ dina PVC-fönster redan idag.

Vi kör med både ROT- och RUT-avdrag.” Och så vidare.

Men fönsterföretagen nämner inte ett smack om PVC-plastens långsiktigt farliga hälsoeffekter, när det gäller de fortplantningsproblem, cancerfall, och framtida fosterskador som PVC-plasten kan orsaka.

Och många villaägare vill ju komma billigt undan, och vill liksom “både ha kakan kvar och äta upp den”, och då är det lätt hänt att man byter samtliga fönster på sin villa, för så där en åttio – hundratusen kronor.

Och sedan när villaägaren har fått fönstren utbytta, står ofta villaägarna där på garageuppfarterna och skryter för varandra, och försöker att överglänsa varandra om vem som har köpt dyrast fönster.

- “Det kostade nästan 150.000″, kan en villaägare säga.

Och grannarna liksom suckar av avund, för att de blir imponerade över det höga priset.

- “Oj, har ni så mycket pengar ? Nu blir det väl inga nya golfklubbor i år ?”.

.

- “Polackerna är smidigare när det gäller anställningsvillkoren”…

Är det inte märkligt att man kan gå och köpa giftiga fönster för nästan 150.000 kronor, utan att ens lyfta på ögonbrynen ?

Samtidigt som många villaägare knorrar, och tycker att det är besvärligt att ge tio kronor till en tiggare utanför mataffären…

Jag känner en villaägare som tyckte att det var för dyrt att betala en krona för en månads provabonnemang på tidningen “Svenska Dagbladet”, som han hade fått erbjudande om.

Månaden efter, hade villaägaren bytt ut alla fönster i sin villa mot PVC-fönster, för 90.000 kronor.

Men man väljer ju vad man vill lägga sina pengar på…

- och det är ju skönt att man slipper tänka långsiktigt som villaägare. – Det är bara att köpa !

Värre är det nog för de stackars människor som bor i lägenhet.

De kan dessvärre inte välja vilka fönster som blir uppsatta hemma hos dem.

Där är det bostadsbolaget som anlitar en “entreprenör” som de kallar det. – Och bostadsbolaget väljer ju naturligtvis den entreprenör som är billigast.

Och då försöker fönsterföretagen ofta att dra ned på sina kostnader, för att kunna göra vinst på det jobbet,

och då är det nära till hands att PVC-fönstren åker fram, som är både billiga, hållbara, och står emot väta bra,

men som alltså är långsiktigt giftiga för både människor, djur, och miljö.

- Och vem tar ansvar för det ?

Frågan som vi på redaktionen ställer oss är, varför vi människor måste göra om samma misstag hela tiden ?

Varför lär vi oss ingenting av alla dessa forskningsrapporter ?

Vi på redaktionen ber dig även att vara försiktig i övrigt när du anlitar ett fönsterföretag, för ofta brister de på flera andra punkter, förutom att de ju sätter in giftiga fönster.

- Ofta kan de exempelvis slarva med säkrandet av sig själva, när de sätter upp fönstren.

Hantverkarna måste ha repelleringsutrustning på sig (säkerhetslinor), ifall de skulle råka ramla ned från byggnadsställningar eller stegar.

Har de inte repelleringsutrustning på sig, kan det bli du som bostadsägare, som blir skyldig att betala för fönsterföretagets eventuella skador.

Men detta bryr sig sällan de stora bostadsbolagen som anlitar fönsterföretag om. De drivs av den gängse uppfattningen att “Det har ju aldrig hänt något förut, så det händer säkert ingenting nu heller”.

Många fönsterföretag saknar även F-skattsedel, arbetar svart, och har ofta människor anställda från andra länder, inte sällan polacker, eftersom de tydligen kan jobba hårdare än svenskar för lägre lön, och börja tidigare på morgnarna, utan att klaga.

- Och det är väl inte många som lyssnar om de skulle klaga heller… jag menar, hur många VD:ar för fönsterföretag kan polska ?

Låt oss tillsammans stoppa dessa fönsterföretag, som ohejdat och utan ånger åker omkring och sätter in giftiga fönster i våra villor och lägenheter, dagis och sjukhus.

Låt oss tillsammans bromsa ökningen av den globala årsproduktionen av PVC-plast, vilken har fördubblats fram till år 2008, till 245 miljoner ton.

Låt oss att, om femtio år, slippa ha ett bostadsbestånd som till stor del består av PVC-plast, och som står och utsöndrar giftiga mjukgörare.

- Kan vi tillsammans försöka minska fosterskadorna, fortplantningsskadorna, och cancerfallen,

__________

genom att undvika att beställa “PVC-fönster” ?


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=19876

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

Butiksägarna bjuder på gulnade skumtomtar

Bjuder med “baktanke” / Bjuder för att få någonting tillbaka / Bjuder på cancerframkallande mat.

_____

Brukar du handla i närbutiker ?

Var då mycket försiktig.

Butiksföreståndarna bjuder på gamla torra skumtomtar !

Nu har vi på redaktionen, granskat en mängd butiksföreståndare till våra svenska kiosker och närbutiker,

och vår granskning har visat, att butiksägare gärna bjuder kunderna på gamla skumtomtar,

- skumtomtar som inte gick åt i julförsäljningen, och på vilka datumet ibland till och med har gått ut.

Och inte nog med det, så lägger butiksägarna ofta upp dessa skumtomtar i en torftig plastbunke, och inte sällan blir godiset torrt, hårt, och sprucket, och många av skumtomtarna är dessutom gulnade på sidorna.

Av skumtomtarnas skick att döma, ser det nästan ut som om butiksägaren har kommit direkt ut från toaletten, och inte tvättat händerna ordentligt, och sedan lagt upp godiset i plastbunken, med händerna alldeles gula av urin.

- Inte ens en finare skål av exempelvis porslin, lera, eller glas, brukar butiksägarna kosta på kunderna, då butiksägarna “bjuder” på godis.

Och man skall dessutom komma ihåg, att detta naturligtvis är ett sätt för butiksägarna att minska sina kostnader för sophantering,

- för om butiksägaren bjuder bort godiset till kunderna,

ja, då minskar ju butiksägarens sophanteringskostnader till det minimala, eftersom godiset inte behöver slängas bort…

Detta med att bjuda andra människor på någonting, det verkar butiksägare lite grann ha missförstått…

När man bjuder på någonting, så brukar det ju vara kutym att ta någonting som känns lite “värdefullt” att bjuda på.

Men det håller tydligen inte butiksföreståndare med om ?

Men det är ju jättebra, -

då vet man, att om man blir hembjuden till en butiksägare för att fira julafton,

och man går och våndas över vad man skall ta med sig för julklapp till butiksägaren med familj,

då är det bara att rycka tag i några gamla böcker i sin bokhylla som man ändå hade tänkt att kasta bort, och slå in dem i några rutor skithuspapper, och ge till butiksägaren i julklapp.

Eller ta en gammal använd cykelpump som man ändå hade tio stycken likadana av, och ge till butiksägaren.

Eller ta ett gammalt avbrutet plast-skohorn, och ge butiksägaren i julklapp.

(”Skit skall skit ha” – alltså behandla butiksägaren med samma mynt.)

Men det är inte bara torra, gulnade skumtomtar som butiksföreståndare brukar ha för vana att “bjuda” på,

utan vår granskning har också visat, att det är mycket vanligt att de bjuder på cancerframkallande korv med bröd (Innehåller det cancerframkallande ämnet Natriumnitrit).

Ofta använder butiksägarna maträtten korv med bröd, för att “locka in” kunderna i butiken, för att kunderna sedan skall köpa deras varor, – exempelvis bilar, möbler, livsmedel, upplevelsebetonade tjänster, eller vad det nu kan vara som butiksägaren vill sälja.

.

..- Butiksägaren snor åt sig mer än vad den ger -

Kunderna tycker ofta att korv med bröd är gott och trivsamt att äta, eftersom maträtten klingar an till gamla barndomsminnen, från den tiden man fick korv med bröd på fritidshemmet, eller i parkleken, och man stod ute och grillade och hade det mysigt.

Och inte sällan lockar butiksägare barn till en butik, med hjälp av konceptet “Korv med bröd”, där det ofta ingår fler bjudprodukter såsom exempelvis ballonger och glass, förutom Korv med bröd.

Men att maträtten faktiskt är cancerframkallande – det bryr sig butiksägarna inte särskilt mycket om.

- De bara skrattar gott, medan pengarna rullar in på skattesmitar-kontona i Luxemburg.

“Vi följer bara lagen”, säger de i givakt, om någon ifrågasätter.

Ett annat exempel på näringsidkares “goda” uppfattning om vad det innebär att bjuda på någonting,

ser vi när alla dessa tågföretag “bjuder” på en “gratis” tågresa, mot att tågresenärerna måste uppge sin e-mailadress.

Och sedan bombarderar tågföretaget, under tio års tid, tågresenären med andra erbjudanden, som kostar pengar.

Till och med efter att tågresenären har avlidit av hög ålder, kan sms:en och reklammailen fortsätta att dyka upp i inkorgen, till den person som har tagit över abonnemanget.

- Så gratis var den tågresan !

Eller när representanter för nystartade livsmedelsbutiker åker runt och “bjuder” de boende i närområdet på frukost i papperspåsar, med butikens logotype på,

finns det då inte en baktanke, att de boende skall bli kunder hos butiken ?

Nej, en sak är helt klar -

det svenska näringslivets syn på att “bjuda” på någonting, den verkar vara lite skev.

Men jag hoppas att det är ömsesidigt,

- det vill säga, att företagarpacket i herrans namn inte förväntar sig någonting bättre tillbaka.

För det finns ett gammalt ordspråk som lyder: “Skit in – Skit ut”,

och det innebär kortfattat, att så som man behandlar kunderna, så kommer man att bli behandlad tillbaka.

Och det här resulterar ju i att många av våra butiker idag har ett sviktande kundunderlag, och dålig omsättning.

Men eftersom butikscheferna är vana med att vilja ha mer än vad de ger, så löser de självklart detta problem genom att avskeda personalen, och anställa deltidspersonal istället,

- det vill säga, butiksägarna låter de anställda bära hela ansvaret för att butiksägaren har skött butiken dåligt,

men själv ser butiksägaren naturligtvis till att ha hela sin vinst i behåll, som sedan kan skickas ned till skatteparadisen.

__________

- Man kan väl tycka att butiksägarna borde ha råd att bjuda på lite nytt och fräscht godis, för all skatt de har kommit undan genom åren ?

.

     Kommentera artikeln,  HÄRDu kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=18961

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

NYTT! Vanliga rökdeckare triggas även av ljud

Världsunik granskning av rökdetektorer och vibrationer

- Stora merkostnader för automatlarm – Fastighetsägarna ovetande – Larmföretagen ovetande – Brandkårerna ovetande -

.

Används så kallade rökdetektorer i Ditt hus ?

Var då medveten om att dessa är felkalibrerade,

rökdeckarna reagerar nämligen på både rök och ljud !

Nu har vi granskat vanliga branddetektorer, eller “rökdeckare” som de i vardagligt tal ibland kallas.

Detta är små apparater som sitter i taket eller på väggen och som skall känna av om det börjar brinna i ett rum:


Bild på en typisk “rökdeckare”

Rökdetektorer finns installerade i alla offentliga byggnader, såsom exempelvis skolor, sjukhus, myndigheter, företag, idrottshallar, etcetera och de är ibland kopplade till ett så kallat automatlarm som går direkt till SOS alarm (”Larmcentralen”).

Automatlarmet kan vara inställt på olika sätt, – endera rycker räddningstjänsten ut direkt efter att automatlarmet har gått, eller också finns det en toleranstid på några minuter så att man skall ha möjlighet att stänga av automatlarmet ifall det inte brinner någonstans,

- och då kan man också slippa den kostnad som det innebär att räddningstjänsten rycker ut.

- Joniserande, optisk, eller vattensprutande -

En rökdeckare kan vara konstruerad på flera olika sätt:

Ibland är den joniserande, det vill säga att det finns ett radioaktivt ämne i innandömet, som skickar alfapartiklar till två metallplattor inne i rökdeckaren.

Rökdeckaren kan också vara optisk och alltså visuellt reagera på rök/dimma,

eller också bestå av en vattenspridare som skall spruta vatten ifall det börjar brinna.

- Triggas av vibrationer -

Problemet med dessa detektorer är att de inte bara känner av rök/värme/brand, utan att de även går igång av vibrationer.

Och det är ofta starka och höga ljud som får linserna/plattorna i rökdeckaren att reagera.


Bild på kameraskydd/rökuppsamlare till en optisk rökdetektor. De röda pilarna visar de gångar där brandröken kommer in och blir synlig för de kameror som finns inuti rökdetektorn.

.

Många fastighetsägare/byggfirmor som beställer rökdetektorer till sina fastigheter, beställer dem i tron att deckarna endast skall känna av rök, men blir ofta förvånade över hur många automatlarm som går igång, trots att ingen rökutveckling har skett.

Varje falskt automatlarm som räddningstjänsten åker ut på, kostar flera tusen kronor för verksamhetsansvariga/fastighetsägaren.

.

- Falska automatlarm stressar brandkåren -

När räddningstjänsten kommer fram till en fastighet där det har gått ett automatiskt brandlarm, men där man inte kan hitta någon brand eller rök, blir brandmännen ofta stressade och förvirrade, eftersom då de skall kvittera automatlarmet måste de ibland leta igenom hela fastigheten efter rätt automatlarm, då det inte finns någon brand eller röklukt att ta hjälp av för att ta reda på vilket automatlarm som har löst ut och varför det har löst ut.

Addera till detta, att de fastighetskartor som räddningstjänsten använder för att leta på ett brandlarm, kanske inte stämmer på grund av ombyggnader i huset,

och det förekommer också att nycklarna som räddningstjänsten har, inte passar, på grund av att man har bytt lås, etcetera.


.

Vår granskning av rökdeckare har visat att dessa inte riktigt fungerar som det är tänkt och att detta orsakar extra kostnader för verksamheter och fastighetsägare.

Rökdetektorerna känner alltså inte bara av rök, utan misstolkar informationen som de får från vibrationer av starka och höga ljud och tror att detta är rök.

Rökdeckarna kan exempelvis reagera på en dammsugare som avger ett högt bi-ljud, idrottshallar där skosulor gnisslar mot underlaget och där idrottsutövarna skriker och tjoar, eller i konsertlokaler, där kraftiga eller höga musiktoner flödar ut mot tak och väggar.


Bildexempel på en frekvenskurva av ljud

.

Vår undersökning visade att rökdetektorerna alltså är felkonstruerade och att inga instanser är medvetna om detta – varken leverantörerna av rökdeckare, fastighetsägarna, eller brandkåren.

Det är således inte konstigt att andelen automatiska brandlarm är väldigt hög.

Ett tips till er som tillverkar rökdetektorer kanske kan vara att göra lite ljudtester innan rökdeckaren levereras, och därefter finjustera rökdeckaren så att den endast reagerar så som syftet med den är.

Och ett förslag till er som har rökdeckare i rum där det finns höga ljud, är att tillfälligt stänga av rökdeckarna just när det höga ljudet pågår och istället ha brandvakter i dessa lokaler.

.

Extra information

Slutligen kan vi här visa några exempel på verksamheter där rökdeckare skulle kunna triggas av ljudvibrationer:

Musikevenemang


En konsert är ett typiskt exempel på företeelser där en rökdeckare skulle kunna gå igång. Tonerna från musikinstrumenten bildar mycket kraftfulla ljudvibrationer som rökdeckaren kan feltolka som brandrök.

Dammsugning


Det högfrekventa bi-ljudet av dammsugarens motor, kan få en rökdetektor att börja larma.

Sportevenemang

Hejande, skriande, och skosulors gnisslande ljud mot underlaget skulle kunna trigga igång en rökdeckare !

.

Så här fungerar en joniserande rökdetektor:

B. Normalläget (högra sidan): Batteriet skickar ström till två metallplattor. Det radioaktiva ämnet i botten skickar upp alfapartiklar som färdas uppåt och nedåt mot metallplattorna och bildar en sluten krets. Larmet är tyst !

A. Larmläget (vänstra sidan): Rökpartiklarna som kommer in i branddetektorn gör så att alfapartiklarna blir oladdade och slutar att färdas mot metallplattorna. Kretsen blir öppen (bryts) och rökdetektorn kommer att börja larma.

.

En optisk rökdetektor är en anordning som i huvudsak består av några kameror, eventuellt en värmeavkännare och några varningslampor som börjar lysa när larmet är aktiverat.

.

Information om granskningen:

Vår undersökning av rökdeckare och vibrationer, skedde mellan åren 2008 och 2018 och vi har endast undersökt rökdeckare som sitter i offentliga byggnader (Inte brandvarnare för hemmabruk alltså).

.

    Kommentera här !

.

    HEM


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=25815

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

« < GÅ TILLBAKA / GO BACKLÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu