Kokt Hans o Greta.nu » Myter

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Prometheus skapar de homosexuella” – berömd myt !!

Översatt från myten “Prometeus molles fingit”. Nedtecknad av den romerske diktaren Phaedrus. “Myten om de homosexuellas skapelse”…

.

En gång frågade någon hur homosexuella människor hade blivit till.

Då svarades det att titanen Prometheus skapade människan av lera och precis när han skulle sätta könsorganen på plats, blev han inbjuden på supé av Backus – dryckenskapens Gud.

.

När Prometheus kom hem till sin verkstad igen och skulle fortsätta att skapa människan, var han bra onykter och råkade placera könsorganen på fel kropp.

Kvinnan fick mannens könsorgan och mannen fick kvinnans könsorgan.

- Därför avnjuts ibland en kärleksfröjd som är omvänd…

.

Homosexuell myt

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=24947

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

« < GÅ TILLBAKA / GO BACKLÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu