Kokt Hans o Greta.nu » Dikter

Kokt Hans o Greta.nu

Välkommen till webbplatsen "Kokthansogreta.nu" - En journalistisk webbplats, startad år 2009, som består av konsumentjournalistik, litteratur, kåserier, och molnbaserade appar !

Welcome to our website "Kokthansogreta.nu" - A journalistic website, started in 2009, composed of consumer journalism, literature, columns, and cloud-based apps !


KHOG/Ih Z 2 (982x120)

Använder du en mobil enhet ? - dubbelklicka i detta område, så blir texten större !    Do you use a mobile unit ? - For larger text, doubleclick in this area !

“Min grav” – dikt av Ernst Josephson

Ur diktboken “Svarta rosor”, utgiven år 1888

.

O, gräv mig en grav, dödgrävare snäll,

jag längtar att komma till vila,

jag ser inga stjärnor ute ikväll,

där mörka skyarna ila.

.

Jag hade ett hjärta, som gav och som gav.

Nu har det ej mera att giva.

Ack, snälla dödgrävare, gräv mig en grav;

jag kan ej min ledsnad beskriva.

.

Nu står där blott åter ett svidande sår -

där riva de alla, och sarga;

ack, snälla dödgrävare, red mig en bår,

så lugna sig kanske de arga.

.

Så kan jag måhända få fred i min grav;

där växa små blommor ur mullen.

Jag hade ett hjärta som gav och som gav. -

Ack, kasta ej stenar på kullen !

.

.


Du kanske också gillar: / You may also like: Title of the document .
SPARA I FIL / SKRIV UT, HÄR > - SAVE TO FILE / PRINT, HERE >
Gilla oss på Facebook / Like us on Facebook:
Läs artikeln ren, HÄR > / Simple version, HERE >

Permalänk till denna artikel / Permalink to this article:

http://kokthansogreta.nu/?p=18617

För att kommentera artikeln, klicka på den gröna knappen med det vita krysset på: / To comment this article, press the green button with the white cross on it:
     

ANNONSER / ADS:
.

.
.KHOG/Ih Z 7 (670x250)

« < GÅ TILLBAKA / GO BACKLÄS FLER ARTIKLAR...> / READ MORE ARTICLES...> »

Nav./Exit:

 Läs / Read

 Meny/Menu

 Bookmark

 Stop scroll

 Hem/Home

 Print / Save

 Appar

 Apps

 bing >

 DuckGo >

 facebook >

 Google >

 hitta.se >

 Merinfo >

 Privatelee >

 Spotify >

 Wikipedia >

 YAHOO! >

 Yandex >

 YouTube >

O
p
e
n

-

A
P
P
S

-

C
l
o
s
e
© Kokt Hans o Greta.nu