Hur varmt får det vara i en dator ?

Man får ha max 70-80 grader Celsius i sin dator under en längre tid.

Annars belastas de olika delarna för mycket.

Undersök fläktarna med jämna mellanrum, så att de sitter på sin rätta plats.

Använd rikligt med kylpasta för att sätta fast en lossnad fläkt.

Tänk på att man ofta får välja om graderna i datorn skall anges i Celsius eller i Fahrenheit, när man köper datorn.

Om du har en termometer som visar temperaturen i Fahrenheit, kan du med fördel använda vår omvandlingstabell.

.

HEM ⇒

.