Fahrenheit och Celsius

Fahrenheit (imperiell skala). Kokpunkt: 212 °F / Fryspunkt: 32 °F - "Skapad med tanke på vädrets/luftens egenskaper" 

Fahrenheitskalan uppfanns i början av 1700-talet, av vetenskapsmännen Daniel Gabriel Fahrenheit (polsk/tysk) och Ole Christensen Rømer (dansk).

Meningen med skalan var att få en så rättvisande temperaturmätning som möjligt.

Detta i en tid då det fanns en uppsjö mer eller mindre tveksamma temperaturskalor på marknaden.

Skalan blev mycket populär i hela världen, särskilt i länder som tillhörde det brittiska imperiet, fram till att man på 1970-talet i de flesta länder övergav skalan och införde det metriska systemet istället.

Skalan använder de kallaste (och kanske också de varmaste) temperaturerna som vanligtvis uppstår på vintern som utgångspunkt (se termometern nedan) och skalan är särskilt anpassad för att kunna användas med bråktal.

Dåtidens termometrar hade oftast alkohol i mätglaset, men Fahrenheit banade väg för de nya modernare termometrarna, med kvicksilver i mätglaset. 

Skalan tar därför särskild hänsyn till kvicksilvrets egenskaper när det gäller att visa graderna.

Fahrenheit kalibrerade sina termometrar med hjälp av en is-, vatten- och saltlösning.

Daniel Gabriel Fahrenheit var en högt ansedd tillverkare av termometrar och hans termometrar ansågs vara de mest robusta och tillförlitliga man kunde få tag på vid den tiden.

En fördel med Fahrenheitskalan är att man sällan behöver använda minustal för att uttrycka vinterväder, plus att det är större gradmässig skillnad mellan kallt och varmt väder.

 

Celsius (metrisk skala). Kokpunkt 100 °C / Fryspunkt: 0 °C - "Skapad med tanke på vattnets/snöns egenskaper"

Celsiusskalan uppfanns av den svenske astronomen Anders Celsius, tillsammans med en rad andra vetenskapsmän under 1700-talets början.

Intentionen med skalan var att skapa en universell, fixerad temperaturmätning som visade "rätt grader" i alla länder.

Till sin hjälp tog Celsius bland annat snöns smältpunkt och vattnets kokpunkt under normalt lufttryck, för att kunna sätta fasta värden.

Huvudpoängen med skalan är att det är hundra steg mellan fryspunkt och kokpunkt och därför kallas skalan ibland för "Centigradskalan" (eng = "Centigrade")= Hundra steg.

Detta kan jämföras med Fahrenheitskalan som istället har 180 steg mellan fryspunkt och kokpunkt, vilket innebär att en Celsiusgrad är 80 procent större än en Fahrenheitgrad (Se termometern nedan).

Celsiusskalan är sedan 1960-talet kalibrerad efter kelvinskalan, som i sin tur baseras på den absoluta nollpunkten.

Celsiusskalan har nu blivit den mest använda temperaturskalan i världen, efter att de flesta länder under mitten av 1900-talet gradvis har gått över till det metriska systemet.

Anders Celsius och de andra vetenskapsmännen gjorde ett enastående arbete med att hitta ett pålitligt globalt system för temperaturmätning.

En klar fördel med Celsiusskalan är att den är enkel och tydlig och innehåller relativt få gradsteg.


Vilken temperaturskala är bäst ?

Det är svårt att på ett objektivt sätt avgöra vilken temperaturskala som är bäst. Allt brukar sluta med att den skala man är mest van vid är bäst.

Fenomenet med olika temperaturskalor kan jämföras med olika betygsskalor i skolan - man försöker ständigt att finna den optimala betygsskalan, men man kommer förmodligen inte att lyckas, eftersom alla betygsskalor i slutändan ger samma resultat och därför, objektivt sett, är lika "bra".

Exempel på en gammal Celsius/Fahrenheit-termometer:

 enter image description here

.

HEM ⇒

.