Blandfärs, innertemperatur

Blandfärs bör ha en innertemperatur på minst 70 grader C (158 degrees F) innan man äter den.

Man kan även se på köttet ungefär när det är färdigt, i och med att det får en grå nyans och att köttsaften blir genomskinlig.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist