Kycklinglår, innertemperatur

Kycklinglår bör hålla en innertemperatur på 82 grader C (180 degrees F) innan servering.

Man bör mäta temperaturen invid benet.

Man kan också se när kycklinglåret är klart, då köttsaften blir genomskinlig och köttet/benet ej är rött.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist