Använder USA någonsin Celsius ?

USA använder relativt ofta Celsiusskalan för att uttrycka grader.

Särskilt inom vården, vetenskapen och näringslivet.

Inte sällan använder de båda temperaturskalorna för att beskriva temperatur.

För att uttrycka Celsiusgrader, använder de ofta uttrycket "centigrade" för Celsius.

Exempel:

"It could be at least 30 degrees centigrade out today"

Dock förstår de allra flesta amerikaner ej Celsiusskalan, utan måste använda en omvandlingstabell för att räkna ut graderna.

.

HEM ⇒

.

Hur uttrycker man minusgrader i USA ?

I USA använder man oftast ordet "negative" framför gradenheten, för att uttrycka minusgrader med Fahrenheitskalan.

Exempel: "It's negative two degrees out today"

(Det är två minusgrader Fahrenheit ute idag)

För att uttrycka temperaturer som ligger under fryspunkten, kan man exempelvis säga:

"It's down below freezing today"

.

HEM ⇒

.