Avrundning

I denna temperaturtabell har vi tagit med nio decimaler (trots att det ofta finns ännu fler), men för att få ett enklare tal kan man självklart avrunda graderna om man vill.

Du avgör själv hur många decimaler du vill använda i din gradangivelse, eller om du endast vill ha med heltalet.

Ju fler decimaler man har med, destå noggrannare blir gradangivelsen - men i vardagstal finns det vanligtvis inte någon anledning att ha med decimaler, eftersom vi sällan kan känna så små temperaturnyanser.

Grundregeln* är att man avrundar siffrorna 0, 1, 2, 3 och 4 nedåt, medan man avrundar siffrorna 5,6,7,8 och 9 uppåt.

Men om siffran som står till höger om den siffra man skall avrunda är ett tal på fem eller däröver, följer alltid den vänstra siffran med upp ett steg, oavsett vilken valör siffran har.

*Man kan även gå emot grundregeln och lämna decimalen 5 oavrundad, eftersom den ligger precis mitt emellan två heltal.

Den naturliga inexakthet som uppstår i talet när man avrundar, kallas för avrundningsfel.

Det tal man avrundar till, kallas för närmevärde.

  • Källa: SMHI's Kunskapsbanken

 

Exempel 1:

Du vill avrunda graden -1,3888888889°C, till endast en decimal.

Då blir det -1,4°C, alternativt -1,5°C .

 

Exempel 2:

Du vill avrunda graden 35,277777778°C, till två decimaler.

Då bli det 35,30°C, alternativt 35,50°C.

 

Exempel 3:

Du vill avrunda graden 46,111111111°C, till närmsta helgrad.

Då blir resultatet 46°C.

 

Exempel 4:

Du vill avrunda graden 25,833333333°C, till närmsta tiotal.

Då blir resultatet 30°C.Exempel 5:

Du vill avrunda graden 34,645672129°C, till närmsta tiondels grad.

Då blir resultatet 34,6°C, alternativt 34,60°C.


Här kan du träna avrundning ⇒
  .

HEM ⇒

.