Översiktstabell, Fahrenheit - Celsius:

212 °F = 100 °C, - Vattnets kokpunkt

150 °F = 65,555555556 °C

98.6 °F = 37 °C, - Människans kroppstemperatur

50 °F = 10 °C

32 °F = 0 °C, - Vattnets fryspunkt

-100 °F = -73,333333333 °C

-200 °F = -128,88888889 °C

-459.67 °F = -273,15 °C, - Absoluta nollpunkten


Bokmärk denna sida (dra länken till ditt bokmärkesfält):

Fahr. t. Cels. övers. >

.

HEM ⇒

.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist