Vid vilken temperatur förökar sig Legionella ?

"Legionella" är en bakterie som ofta finns i vatten och som kan vara farlig om man andas in vattendroppar från smittat vatten.

Legionella-bakterierna är vilande vid temperaturer under cirka 20 grader C (68 degrees F) och de förökar sig vid temperaturer mellan cirka 20 grader C (68 degrees F) och cirka 45 grader C (113 degrees F).

Vid över 45 grader C (113 degrees F) börjar bakterierna att dö.

Översiktstabell, Fahrenheit - Celsius:

212 °F = 100 °C, - Vattnets kokpunkt

150 °F = 65,555555556 °C

98.6 °F = 37 °C, - Människans kroppstemperatur

50 °F = 10 °C

32 °F = 0 °C, - Vattnets fryspunkt

-100 °F = -73,333333333 °C

-200 °F = -128,88888889 °C

-459.67 °F = -273,15 °C, - Absoluta nollpunkten


Bokmärk denna sida (dra länken till ditt bokmärkesfält):

Fahr. t. Cels. övers. >

.

HEM ⇒

.