Kyckling, temperatur Grill

En kyckling bör nå en innertemperatur på minst 82 grader C (180 degrees F) innan servering.

Man kan också se på kycklingen när den är färdig, genom att all köttsaft är genomskinlig och att det ej är rött någonstans på köttet/benet.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist