Varför bör man inte äta kall mat ?

För att undvika att bli smittad av virus och bakterier, bör man alltid hetta upp mat till minst 60 grader C (140 degrees F) innan man äter den.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist