Hur uttrycker man minusgrader i USA ?

I USA använder man oftast ordet "negative" framför gradenheten, för att uttrycka minusgrader med Fahrenheitskalan.

Exempel: "It's negative two degrees out today"

(Det är två minusgrader Fahrenheit ute idag)

För att uttrycka temperaturer som ligger under fryspunkten, kan man exempelvis säga:

"It's down below freezing today"

.

HEM ⇒

.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist