Så räknar du

För att räkna ut hur många grader Celsius en viss Fahrenheitgrad är, tar du Fahrenheitgraden minus 32. Sedan tar du differensen gånger 5, dividerat med 9.

 

Formel:

Fahrenheitgrad - 32. Differensen x 5 / 9 = Celsiusgrad


Träna omvandling med våra testuppgifter (De rätta svaren är upp och ned):

Hur manga grader Celsius är 77 °F ?
Rätt svar: ɔ° ϛᄅ

Hur många grader Celsius är 61 °F ?
Rätt svar: ɔ° 9Ɩ

Hur många grader Celsius är 82 °F
Rätt svar: ɔ° 8ᄅ

Hur många grader Celsius är 17.5 °F
Rätt svar: ɔ° 8 -

Hur många grader Celsius är -5 °F
Rätt svar: ɔ° ϛ'0ᄅ-

Kalkylator:  


.

HEM ⇒

.