Om temperatur

Temperatur utomhus

För att kunna mäta temperaturen utomhus, behöver man väga in faktorer som temperatur, vind, luftfuktighet, lufttryck, etcetera - för att få ett användbart mätvärde.

Temperatur inomhus

När det gäller temperaturen inomhus, kan den uppmätta temperaturen skilja sig mycket från den upplevda temperaturen.

Detta kan bero på var i bostaden man mäter, var man oftast befinner sig i bostaden, om man har gardiner som hänger ned framför elementen, om elementen ej är luftade, om det drar på golvet eller från fönster.

Att göra en mätning av temperaturen inomhus, behöver därför inte alla gånger ge ett användbart mätvärde. .

Varför skiljer sig inomhustemperaturen mot utomhustemperaturen ?

Temperaturen inomhus är beroende av vilket material huset är byggt i och på vilken våning man bor.

Vissa byggnadsmaterial har en eftersläpning, vilket innebär att man kan ha väldigt kallt på dagarna och varmt på nätterna när man ska sova. Ju högre upp i ett hus man bor, destå varmare blir det. .

HEM ⇒

.