kelvin

Kelvinskalan, som ibland används i vetenskapliga sammanhang, har fått sitt namn efter den brittiske fysikern Baron Kelvin of Largs (eg. William Thompson), och baseras på den absoluta nollpunkten.

Den absoluta nollpunkten är -273,15 °C. 

Det här innebär att -273,15 °C är lika med 0 K.

Ingenting kan alltså bli kallare än -273,15 °C.

När man mäter med kelvinskalan, kallas det att man får fram absolut temperatur.

Lika många steg som temperaturen förändras i kelvin, förändras den också i Celsius.

En Celsiusgrad är därmed lika stor som en kelvingrad.

Celsiusskalan är kalibrerad efter kelvinskalan. Se här:


enter image description here

Formel: 

Kelvingraden - 273,15 = Celsiusgraden

Och tvärtom:

Celsiusgraden + 273,15 = kelvingraden

Här nedan kan du konvertera grader kelvin till grader Celsius:


Exempel på en Celsius/kelvin-termometer:

enter image description here

.

HEM ⇒

.