Använder USA någonsin Celsius ?

USA använder relativt ofta Celsiusskalan för att uttrycka grader.

Särskilt inom vården, vetenskapen och näringslivet.

Inte sällan använder de båda temperaturskalorna för att beskriva temperatur.

För att uttrycka Celsiusgrader, använder de ofta uttrycket "centigrade" för Celsius.

Exempel:

"It could be at least 30 degrees centigrade out today"

Dock förstår de allra flesta amerikaner ej Celsiusskalan, utan måste använda en omvandlingstabell för att räkna ut graderna.

.

HEM ⇒

.