Så frostar du av frysen

När man skall frosta av sin frys, kan man börja med att undersöka om det finns någon avstängningsknapp.

På billigare modeller finns sällan någon avstängningsknapp, utan man får stänga av hela skåpet. (Både kyl och frys).

Ibland kan man bli tvungen att dra ur väggkontakten för att elen skall brytas.

Kontakten sitter inte sällan bakom frysen, så att man först måste dra ut hela skåpet från väggen.

De matvaror som ligger i kylen kan vara kvar därinne under tiden man frostar av sin frys.

De matvaror som ligger i frysen bör man ta ut och förvara på ett underlägg. Frysvarorna kan ofta frysas om, när avfrostningen är klar.

Varorna klarar sig cirka ett dygn i rumstemperatur.

Stänga dörrarna

Det kan vara bra att alltid vara noggrann med att stänga dörrarna till kyl och frys.

Om det kommer in värme, försöker termostaten att kompensera för den ökade temperaturen, och då slits kyl/frys ut i förtid.


Bokmärk denna sida (dra länken till ditt bokmärkesfält):

Avfrostn. >

.

HEM ⇒

.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist