Kända värmeböljor

Svenska värmeböljan, år 1957

Svenska värmeböljan, år 1986

Svenska värmeböljan, år 1994

Europeiska värmeböljan, år 2003

Europeiska värmeböljan, år 2007

Svenska värmeböljan, år 2008

Australiska värmeböljan, år 2009

Norra halvklotets värmebölja, år 2010

Svenska värmeböljorna, åren 2013, 2014

Indiska värmeböljan, år 2015

Pakistanska värmeböljan, år 2015

Europeiska värmeböljan, år 2018

Värmeböljorna i USA och mellersta/södra Europa, år 2019

. HEM ⇒

.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist