Hur starkt är ozonskiktet ?

För att få reda på UV-indexet för en viss plats, ange stad och land och klicka "Submit":

.

HEM ⇒

.


Author: Fahrenheit till Celsius-tabell !

Just another HTMLy user.