Den upplevda temperaturen

Den upplevda temperaturen är en kombination av temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vindegenskaper och hur temperaturen är i ens kropp.

.

HEM ⇒

.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist