Den upplevda temperaturen

Den upplevda temperaturen är en kombination av luftfuktighet, vindegenskaper, faktisk temperatur och hur temperaturen är i ens kropp.

.

HEM ⇒

.


Author: Fahrenheit till Celsius-tabell !

Just another HTMLy user.