Kalkonfilé, innertemperatur

En kalkonfilé bör hålla en innertemperatur på minst 72 grader C (162 grader F) innan servering.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist