Vid vilken temperatur förökar sig Legionella ?

"Legionella" är en bakterie som ofta finns i vatten och som kan vara farlig om man andas in vattendroppar från smittat vatten.

Legionella-bakterierna är vilande vid temperaturer under cirka 20 grader C (68 degrees F) och de förökar sig vid temperaturer mellan cirka 20 grader C (68 degrees F) och cirka 45 grader C (113 degrees F).

Vid över 45 grader C (113 degrees F) börjar bakterierna att dö.


Author: Bengt Palmquist

Klimatjournalist