Våra populära sidor

Bildtermometer (Fototermometer)

Varmt till kallt:

212°F = 100°C:

(Här kokar vattnet)

enter image description here


122°F = 50°C:

enter image description here


104°F = 40°C:

enter image description here


86°F = 30°C:

enter image description here


68°F = 20°C:

enter image description here


50°F = 10°C:

enter image description here


41°F = 5°C:

enter image description here


32°F = 0°C:

(Här smälter/fryser vattnet)

enter image description here


23°F = -5°C:

enter image description here


14°F = -10°C:

enter image description here


-4°F = -20°C:

enter image description here


-22°F = -30°C:

enter image description here


-40°F = -40°C:

enter image description here


-58°F = -50°C:

enter image description here


-120°F = -84°C:

enter image description here

.

HEM ⇒

.