Våra populära sidor

Bildtermometer (Fototermometer)

Varmt till kallt:

212°F = 100°C:

(Här kokar vattnet)

enter image description here


122°F = 50°C:

enter image description here


104°F = 40°C:

enter image description here


86°F = 30°C:

enter image description here


68°F = 20°C:

enter image description here


50°F = 10°C:

enter image description here


41°F = 5°C:

enter image description here


32°F = 0°C:

(Här smälter/fryser vattnet)

enter image description here


23°F = -5°C:

enter image description here


14°F = -10°C:

enter image description here


-4°F = -20°C:

enter image description here


-22°F = -30°C:

enter image description here


-40°F = -40°C:

enter image description here


-58°F = -50°C:

enter image description here


-120°F = -84°C:

enter image description here

.

HEM ⇒

.

Använder USA någonsin Celsius ?

USA använder relativt ofta Celsiusskalan för att uttrycka grader.

Särskilt inom vården, vetenskapen och näringslivet.

Inte sällan använder de båda temperaturskalorna för att beskriva temperatur.

För att uttrycka Celsiusgrader, använder de ofta uttrycket "centigrade" för Celsius.

Exempel:

"It could be at least 30 degrees centigrade out today"

Dock förstår de allra flesta amerikaner ej Celsiusskalan, utan måste använda en omvandlingstabell för att räkna ut graderna.

.

HEM ⇒

.

Hur uttrycker man minusgrader i USA ?

I USA använder man oftast ordet "negative" framför gradenheten, för att uttrycka minusgrader med Fahrenheitskalan.

Exempel: "It's negative two degrees out today"

(Det är två minusgrader Fahrenheit ute idag)

För att uttrycka temperaturer som ligger under fryspunkten, kan man exempelvis säga:

"It's down below freezing today"

.

HEM ⇒

.