Rankine

Rankineskalan är en temperaturskala, uppfunnen i mitten av 1800-talet, av den skotske ingenjören William John Macquorn Rankine.

Rankineskalan använder, liksom kelvinskalan, den absoluta nollpunkten som utgångspunkt, men man använder Fahrenheitgrader som enhet.

Mätvärdet skrivs °Ra eller °R.

HEM ⇒

.