Översatt till svenska från fabeln “Caper et vulpes”. Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedr [...]

Översatt från fabeln “Vulper et simius”. Nedtecknad av den romerske fabeldiktaren Phaedrus (Faedrus) [...]

Nedtecknad av den romerske diktaren Phaedrus. . Det sägs ibland att Prometheus skapade människan av [...]

Översatt från myten “Prometeus molles fingit”. Nedtecknad av den romerske diktaren Phaedrus. “Myten [...]

- Lutande dörrposter – Fastbyggda handikapphandtag – Skåp som inte går att stänga – Duschgolv med fö [...]

(Granskning av de skandinaviska Konsum-chefernas våldtäkter på barn.) - Masturberar bakom övervaknin [...]

_____ Vad vill arbetsgivare egentligen ha ? - Vi kan stilla Din nyfikenhet, Arbetsgivare vill helst [...]

- skriver “NYTT LÄGRE PRIS” på snackspåsarna, men utelämnar att även påsens innehåll har minskat - - [...]

- och inte efter hur mycket eleverna lär sig - Granskning som visar låg kvalité på Lernias utbildnin [...]

- och så minskar du risken att drabbas ! Coop anger pantpriserna exklusive pant, trots att panten är [...]