- Modern story about how it might be for a Coop manager - . Once upon a time there was a Coop manage [...]

- Modern saga som handlar om hur det kan vara för en Coop-chef - . Det var en gång en Coop-chef, som [...]

- The solution to the ‘lost email problem’ - . Do your emails often disappear when you read them ? T [...]

- Lösningen på problemet med försvunna emails - . Försvinner ofta dina mail när du läser dem ? Då ka [...]

- Instructions on removing a busy tone when calling a contact on a smartphone - . Is it always busy [...]

- Instruktion om hur man tar bort en upptagetton, när man ringer en kontakt på sin smartphone - . Är [...]

Bearbetad efter del II av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George Stephens nedteckning av folksagan [...]

Bearbetad efter första delen av Gunnar Olof Hylten-Cavallius och George Stephens saga: “Kärringen so [...]

- Practical advices on how to clean your cushions - . Do you need to clean your chair seats ? But ar [...]

- Praktiska råd om hur man rengör sina stolsitsar - . Behöver du tvätta dina stolsdynor ? Men är osä [...]