- The effects of the virus will be different, depending on how the “nucleated structure” of blood lo [...]

- Virusets verkningar blir olika, beroende på hur blodets “nukleotida struktur” ser ut - . Viruspand [...]

9-point list that you can use to reduce the risk of complications from Covid-19 Do you want to reduc [...]

9-punkts lista som Du kan använda för att minska risken att drabbas av komplikationer av Covid-19 Vi [...]

- Make your own mouthguard of a cut pacifier and swallow at home - Do you have difficulty swallowing [...]

- Don’t change diapers as often as they should – Smells like shit – Sneak peek on children at checko [...]

- Byter inte blöja så ofta som de borde – Luktar bajs – Smygtittar på barn i kassan – Gnider sig mot [...]

- Lutande dörrposter – Fastbyggda handikapphandtag – Skåp som inte går att stänga – Duschgolv med fö [...]

(Granskning av de skandinaviska Konsum-chefernas våldtäkter på barn.) - Masturberar bakom övervaknin [...]

_____ Vad vill arbetsgivare egentligen ha ? - Vi kan stilla Din nyfikenhet, Arbetsgivare vill helst [...]