- Review of ordinary shoe spikes – How expensive are spikes really ? – How long does a pair of regul [...]

- Konsumenttest av ordinära halkbroddar – Hur dyra är egentligen broddar ? – Hur länge håller ett pa [...]

- read the whole world-famous Somali folk tale - . Two children walked through a large and magical f [...]

- läs hela den världsberömda somaliska folksagan, fritt översatt till svenska - . Två barn gick geno [...]

- How to find your TV’s aerial socket, and connect the TV to the channel selection of your house - . [...]

- Artikel om hur man hittar antennuttaget till sin TV, och ansluter TV:n till husets kanalutbud - . [...]

Skriven av den grekiske fabeldiktaren Aisopos, född år 620 f.kr. Död år 560 f.kr. – En fabel är en m [...]

- People over 175 cm (5.74 ft) have difficulties managing their basic hygiene – That length does you [...]

- Människor över 175 cm har svårt att sköta sin grundläggande hygien – Så lång behöver Din duschslan [...]

- Berömd svensk “lögnsaga”, nedtecknad av Eva Wigström - . En morgon, tidigt på dagen, steg jag upp [...]