Formler:

För att räkna ut hur många enheter en viss mängd tum är, kan du använda följande formler:

 

Mikrometer:

Tumtalet x 25400 = Talet i mikrometer

 

Millimeter:

Tumtalet x 25,4 = Talet i millimeter

 

Centimeter:

Tumtalet x 2,54 = Talet i centimeter

 

Decimeter:

Tumtalet x 0,254 = Talet i decimeter

 

Meter:

Tumtalet x 0,0254 = Talet i meter

 

Fot:

Tumtalet x 12 = Talet i fot

 

HEM >

 

Andra besöker också: