Tum-tecknet:

Tecknet för tum, är ett så kallat dubbelprimtecken: ″

Detta påminner om citationstecknet, men dubbelprimtecknet lutar lite åt höger.