.

Så här gör du – 3 enkla steg:

.

Steg 1:  Klistra in ditt bokmärke.

I sektionen ”New Paste” skriver du in, eller klistrar in ditt bokmärke på den vita ytan. – Den undre röda pilen visar exakt var man skall klistra in bokmärket:

.

1

.

.

.

Steg 2:  Spara ditt bokmärke.

I sektionen ”Paste Options” anger du mappens namn (Paste Title), ett lösenord för mappen (Password), samt anger hur länge mappen skall sparas (Paste Expiration). – Alternativet ”None” är förvalt, vilket innebär att mappen med dina bokmärken i, är kvar för all framtid. Men det går också att välja en dag, eller en månad. – Avslutningsvis klickar du på ”Submit” (Skicka in):

.

2

.

.

.

Steg 3:  Hämta ett sparat bokmärke.

I avdelningen ”Recent Pastes”, kan du hitta din mapp med dina bokmärken i. Klicka på mappen, och ange lösenordet du valt, så dyker dina sparade bokmärken upp. Sedan drar du bara bokmärket till adressfältet på din dator, och klickar på knappen ”Enter” på ditt tangentbord, så förflyttas du till den aktuella webbsajten:

.

.

HEM >

.