Anteckna vilka nummer dina kabelTV-kanaler har !

Om sajten

Välkommen !

På den här sajten kan du skriva upp alla dina TV-kanaler, så att DU vet vilket nummer alla TV-kanaler har.

Vår förhoppning är att det skall gå snabbare att hitta den kanal DU vill se på ?

Mycket nöje !