Välkommen till Tankehjälpen !

Välkommen till Tankehjälpen !

.

Den här sajten – Tankehjälpen – är skapad för att ge dig några praktiska ”tankefrön”, eller ”inputs”, som de ibland kan kallas i projektsammanhang.

.

En ”input” är i det här fallet till för att hjälpa dig att göra ditt projekt mer objektivt, genom att ge dig idéer om hur du skulle kunna se projektet ur fler synvinklar.

.

Vi har i många år sett ett behov av att få hjälp med att göra projekt av alla de slag, mer objektiva, då det är väldigt lätt att bli hemmablind inför det man håller på med, och därigenom riskera att ens projekt blir för subjektivt vinklade.

.

Vi har genomgående använt ordet ”projekt” på den här sajten, men du kan självfallet byta ut detta något neutrala ord ”projekt”, till det som Du håller på med istället.

.

Man skulle kunna ta hjälp av den här sajten för alla tänkbara projekt – såsom glasblåsning, specialarbetet på gymnasiet, utformning av en reklamkampanj, träna fotbollslaget, bygga hus, städa på toaletten, skapa ett företag, skriva en roman – ja, kort sagt allt som man gör i projektform,

- det är bara att byta ut standardordet ”projekt”, till exempelvis ”träna fotbollslaget”.

.

Du har också möjlighet att anteckna och spara ned det du har antecknat, och du kan även skicka in dina egna tankefrön - inputs till oss - om du så vill.

.

Lycka till !

Redaktionen/Kokthansogreta.nu

.

HEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.