.

.
· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

.

.

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

.

 .

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

.

.

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

.

 

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

.

 

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

.

.

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

.

 

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·
Välkommen till min Talsyntes-sida

Här kan du lyssna på åtta olika språk,
.
Svenska, norska, Finlandssvenska, danska, engelska, amerikanska, franska, och tyska.
.
Mycket nöje !