S

(Swedish)

Så väljer du vilken webbsida som hamnar som “startsida” i olika webbläsare:

Internet Explorer:

 

1. Börja med att gå till den webbplats som Du vill använda som Din startsida.

2. Klicka på [Verktyg], och sedan på [Inställningar för internet].

3. Under fliken “Grundläggande”, under rubriken “Startsida”, skall Du nu ange den webbadress som Du vill ha som startsida.

Du kan även välja nuvarande sida, genom att klicka på [Välj aktuell].

4. Klicka på [Utför] och sedan på [Ok].


Microsoft Edge:

 

1. Klicka på [Mer], och sedan på [Inställningar].

2. Skriv in den webbadress som Du vill ha som startsida, under menyn “Öppna Microsoft Edge med”.

– Så ställer Du in startknappen i Microsoft Edge –

1. Klicka på [Mer], och välj sedan [Inställningar].

2. Skrolla ned till “Avancerade inställningar”.

3. Sätt på “Visa startknappen”, och välj en webbadress.

4. Klicka på [Save].


Chrome:

 

1. Gå in på [Meny].

2. Sedan klickar Du på [Inställningar].

3. Under rubriken “Vid start”, klickar Du på [Öppna en särskild sida eller grupp av sidor]. – Om Du använder en Chromebook, klickar Du istället på [Visa avancerade inställningar].

4. Skriv sedan in webbadressen till den hemsida som Du vill ha som startsida, och klicka [Ok].

– Så här ställer Du in Start-knappen (Home-button) –

1. Öppna [Meny], och klicka på [Inställningar].

2. Under rubriken “Utseende”, klickar Du på  [Visa knappen startsida].

3. Om Du nu vill välja startsida, klickar Du på [Ändra], under menyn “Visa knappen startsida”.


Mozilla Firefox:

 

1. Öppna en ny flik med den hemsida på, som du vill ha som startsida.

2. “Dra” nu den fliken till startknappen (Home-button) och släpp den där.

Startknappen har formen av ett hus.


Seamonkey:

 

1. Gå till den hemsida som Du vill ha som startsida.

2. Välj [Redigera] och sedan [Inställningar].

3. Därpå klickar Du på [Navigator].

4. Dra nu webbadressen till startknappen (Home-button), och klicka på [Yes] i dialogrutan.


Safari:

1. Börja med att gå till den webbsajt som Du vill ha som startsida.

2. Klicka på [Inställningar] och sedan på [Grundläggande].

3. I fältet “Startsida” anger Du webbadressen till den webbsajt som Du vill ha som startsida när Du öppnar din webbläsare, eller också klickar Du på “Välj Aktuell”. – Då väljs den hemsida som just nu är öppen i Din webbläsare, som startsida.

– Om Du sedan vill öppna Din startsida snabbt, klickar Du på [Historik] och sedan på [Startsida].


Opera:

 

1. Gå till den webbsajt som Du vill använda som startsida.

2. Klicka på [Inställningar], och sedan under fliken “Grundläggande”, klickar Du på “Öppna en specifik sida eller en uppsättning sidor”.

3. Ange nu webbadressen till den webbsajt som Du vill ha som startsida, och om Du vill ha nuvarande webbplats, klickar Du på [Välj aktuell].


Android:

 

1. Börja med att gå till den webbsida som Du vill ha som startsida.

2. Klicka på [Meny].

3. Klicka på [Lägg till på startskärmen]. (Add to homescreen).

4. Skriv in en valfri titel.

5. Klicka på [Add].

– Så, nu är ikonen tillagd på din startskärm !


Netscape:

 

1. Klicka på [Redigera] och sedan på [Inställningar].

2. I fältet “Startsida”, anger Du webbadressen till den webbsajt som Du vill ha som startsida.

3. Klicka sedan på [Ok].

– Du kan nu testa så att Din startsida fungerar, genom att klicka på “Startknappen” (Home Icon).


Blackberry:

 

1. Börja med att öppna den webbplats som Du vill ha som startsida.

2. Välj sedan [Menu], [Options] och därpå [Browser configuration].

3. Skrolla längst ned, och där klickar Du på [Use Current].


LG:

 

1. På startskärmen klickar Du på webbläsar-ikonen.

2. Ange sedan webbadressen där.


Konqueror:

 

1. Klicka på [Inställningar] och sedan på [Konfigurera Konqueror].

2. Sedan väljer Du [Beteende], varpå Du skriver in den webbsajt som Du vill ha som startsida, under rubriken “Ange Home URL”.