Chocka kroppen

Välkommen !

Den här sajten kan du använda om du vill få maximalt resultat av din träning !

- Låt en slumptalsgenerator bestämma i vilken ordning träningsaktiviteterna skall komma, och hur många vilodagar du skall ha mellan träningspassen.

Till och med antal kilometer, antal steg, eller mängden varv, kan du låta slumpgeneratorn få avgöra åt dig !

Och styrketränar du, kan du även slumpa fram hur många SET och REPS, du skall utföra i din styrketräning.

- Allt för att träningen skall bli så varierad som möjligt, så att kroppen inte vänjer sig vid ett alltför rutinmässigt träningsschema.

Men det finns också en annan nytta med sajten -

nämligen att Du skall slippa det tidsödande arbetet med att sitta och belasta hjärnan med att "tänka ut" vilken träning du skall utföra vilka dagar.

- Den tiden det tar att sitta och "tänka ut" sitt träningsschema, kan man ju istället ha till något betydligt skojigare (((:

Du kan använda sajten endera kortsiktigt, och slumpa fram träningsaktiviteter dag för dag - eller långsiktigt, genom att göra ett träningsschema som sträcker sig exempelvis flera veckor eller månader framåt i tiden.

Sajten kan användas av både amatörer och proffs, men även av till exempel poliser, brandmän, och ambulanssjukvårdare, som står i begrepp att välja sitt dagliga träningspass.

Fler och fler forskningsrapporter visar på att en viss variation och oregelbundenhet i träningen är bra för träningens resultat.

Det vill säga, ju mer "van" kroppen blir med en viss träning, destå sämre resultat riskerar man att få.

Man kan till exempel se på många långdistanslöpare, att de inte har en särskilt väl utvecklad muskulatur, - detta på grund av att de gör samma typ av rörelser hela tiden, och kroppen vet därför hela tiden vad den har att vänta sig.

Och byggnadssnickare, som ju borde vara stora som hus i muskelmassan tack vare sitt slitiga arbete, ser förvånansvärt ofta otränade och pluffsiga ut,

- just därför att de gör samma rörelser hela tiden, och inte låter kroppen få några nya utmaningar.

Titta istället på 7- och 10-kampare, hur de ser ut i kroppen, men också på simmare och simhoppare, - ja då inser man snart att det kanske kan vara nyttigt att variera sina träningsaktiviteter, och lägga in en viss oregelbundenhet i schemat.

"Allt som inte dödar, härdar"
- Henrik Dagård, 10-kampare

Lycka till !

Sportförslag:

Hemmagympa
Löpning
Boxning
Spela golf
Skidåkning
Promenad
Simning
Längdhopp
Tennis
Sjunga
Cykla
Sparka boll
Rocka rockring
Qi Gong
Styrketräna
Skjuta luftgevär
Spela basket
Skjuta pilbåge
paddla kanot
Spela pingis
Gå balansgång
Kasta kula
Spela badminton
Kasta lasso
Hoppa studsmatta
Dansa balett
Kasta frisbee
Kasta boll
Vattenpolo
Friskis & Svettis
Dansa
Gå stavgång

Gör så här – 16 enkla steg !

.

Steg 1 (av 16)

Du kan börja med att välja vilka träningsaktiviteter du vill slumpa mellan. I exemplet nedan, har jag valt 4 stycken träningsaktiviteter – ‘Cykling’, ‘Stavgång’, ‘Hemmagymping’, och att ‘Kasta frisbee’, eftersom jag gillar just de träningsformerna:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 2 (av 16)

Varje träningsaktivitet får alltså det nummer som står till vänster om textrutan, och eftersom jag har fyllt i de 4 första textrutorna, klickar jag således på [Slumpa mellan träningsaktivitet 1 till 4, HÄR >>>]:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 3 (av 16)

Sedan kan du klicka på knappen [Slumpa], nere till vänster i slumpgeneratorn (Vilket den nedre pilen visar). Slumpgeneratorn kommer nu att helt slumpmässigt välja ut siffror som representerar dina träningsaktiviteter.

Skriv siffrorna i textfältet, en i sänder, alltmedan slumpgeneratorn tar fram siffror åt dig (Vilket den övre pilen visar). I exemplet nedan, har jag valt att slumpa fram 10 stycken träningsomgångar:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 4 (av 16)

Markera och kopiera de siffror som slumpgeneratorn har slumpat fram:

 

.Exempelbild:

.

.

.

Steg 5 (av 16)

Gå nu tillbaks till huvudsajten (Det är bara att byta flik bakåt) och klistra in siffrorna i den vita ruta som heter ‘TRÄNINGSAKTIVITETER’. Och nu vet jag alltså i vilken ordning träningsaktiviteterna skall komma. Som du kan se, representerar varje siffra en av mina valda träningsaktiviteter:

 

.Exempelbild:

.

.

.

Steg 6 (av 16) ”Välja vilodagsintervall”

Nu är det dags att välja vilodags-intervall. För enkelhetens skull, väljer jag att slumpa mellan 1 till 3 vilodagar mellan varje träningsomgång. Jag tycker det verkar lagom, och jag är lite halvlat av mig också, så ibland vill jag ha 3 vilodagar mellan träningspassen. Så jag klickar på länken [Slumpa mellan 1 till 3 vilodagar, HÄR >>>]:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 7 (av 16)

Låt nu slumpgeneratorn slumpa fram antalet vilodagar åt dig, genom att klicka på knappen [Slumpa !] nere till vänster (Nedre röda pilen). Anteckna sedan siffrorna som slumpgeneratorn visar, en efter en, i textfältet (Övre röda pilen). Eftersom jag tidigare har valt 10 stycken träningsomgångar, behöver jag alltså bara slumpa fram 9 stycken vilodags-omgångar:

 

 Exempelbild:

.

.

.

Steg 8 (av 16)

Markera och kopiera siffrorna som står i textfältet:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 9 (av 16)

Gå nu tillbaks till huvudsajten (Det är bara att backa en flik), och klistra in siffrorna i den vita ruta som heter ‘VILODAGAR’.

- SÅ, nu har du både slumpat fram vilken ordning träningsaktiviteterna skall göras i, och antalet vilodagar mellan varje träningsaktivitet ! Grattis !

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 10 (av 16) ”Välja träningsmängd”

Nu skall vi även slumpa fram hur länge jag skall kasta frisbee, hur många kilometer jag skall cykla, hur långt jag skall gå med stavar, och hur länge jag skall gympa därhemma. Då behöver jag inte ens tänka ut det själv ((;

Så jag klickar på länken [Slumpa fram valfria enheter, HÄR >>>]:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 11 (av 16)

Jag ställer nu in slumpgeneratorn på exempelvis minst 5, och max tio enheter, och sedan klickar jag på knappen [Slumpa !] (Nedre röda pilen). Mellan varje klick så antecknar jag i textfältet vad slumpgeneratorn har visat för siffra (Övre röda pilen). Och eftersom jag tidigare har valt 10 stycken träningsomgångar, behöver jag alltså slumpa fram 10 enheter nu också:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 12 (av 16)

Markera och kopiera siffrorna som står i textfältet:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 13 (av 16)

Gå nu tillbaks till huvudsajten (Det är bara att backa en flik), och klistra in siffrorna i den vita ruta som bär namnet ‘VALFRIA ENHETER’:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 14 (av 16)

Så, nu är allting klart. Nu är det bara att läsa i rutorna. Det vi nu har gjort, är att vi har slumpat fram vilken ordning träningsaktiviteterna skall komma i (Övre röda ringen), antalet vilodagar mellan varje träningsaktivitet (Mellersta röda ringen), samt hur mycket vi skall utföra varje aktivitet (Nedre röda ringen):

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 15 (av 16)

Om du så önskar, kan du nu skriva upp ditt träningsschema i vår personliga planeringskalender. Och då klickar du bara på länken [Personlig planeringskalender >>>]:

 

Exempelbild:

.

.

.

Steg 16 (sista steget)

Så här ser inloggnings/registreringsdelen ut på vår personliga planeringskalender. Det är bara att logga in, eller registrera sig för ett nytt konto. Men tänk på att det kan finnas risker med att spara information online, och att det därför kan vara säkrare att anteckna träningsschemat i en vanlig papperskalender istället, alternativt använda vår ”träningskalender”.

.

.

.

Lycka till !

 

HEM

 

 

Träningsaktiviteter:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig, angående ordningen på träningsaktiviteterna: (1-10)

Vilodagar:

I denna ruta, kan du klistra in antalet vilodagar som slumptalsgeneratorn har gett dig:

Valfria enheter:

I denna ruta, kan du klistra in valfria enheter som har med träningen att göra, exempelvis antal km, antal varv, antal timmar, eller antal steg, etcetera, som slumpgeneratorn har gett dig:

Fler valfria enheter:

Gäller:

SET (Styrketräning)

I den här rutan, kan du klistra in antalet SET, som slumpgeneratorn har gett dig:

REPS (Styrketräning)

I denna ruta, kan du klistra in mängden REPS, som slumpgeneratorn har tagit fram:

Sportförslag:

Hemmagympa
Löpning
Boxning
Spela golf
Skidåkning
Promenad
Simning
Längdhopp
Tennis
Sjunga
Cykla
Sparka boll
Rocka rockring
Qi Gong
Styrketräna
Skjuta luftgevär
Spela basket
Skjuta pilbåge
paddla kanot
Spela pingis
Gå balansgång
Kasta kula
Spela badminton
Kasta lasso
Hoppa studsmatta
Dansa balett
Kasta frisbee
Kasta boll
Vattenpolo
Friskis & Svettis
Dansa
Gå stavgång

 

- Promenad

- Gå balansgång

- Kasta kula

- Spela badminton

- Hemmagympa

- Löpning

- Boxning

- Golf

- Skidåkning

- Simma

- Längdhopp

- Spela tennis

- Sjunga

- Cykling

- Hoppa studsmatta

- Dansa balett

- Kasta frisbee

- Bollkastning

- Vattenpolo

- Friskis & Svettis

- Gå i trappor

- Dansa

- Sparka boll

- Rocka rockring

- Styrketräna

- Skjuta luftgevär

- Spela basket

- Skjuta pilbåge

- Paddla kanot

- Bordtennis

A
k
t
i
v
i
t
e
t
s
t
i
p
s