Chocka kroppen

Välkommen !

Den här sajten kan du använda om du vill få maximalt resultat av din träning !

- Låt en slumptalsgenerator bestämma i vilken ordning träningsaktiviteterna skall komma, och hur många vilodagar du skall ha mellan träningspassen.

Till och med antal kilometer, antal steg, eller mängden varv, kan du låta slumpgeneratorn få avgöra åt dig !

Och styrketränar du, kan du även slumpa fram hur många SET och REPS, du skall utföra i din styrketräning.

- Allt för att träningen skall bli så varierad som möjligt, så att kroppen inte vänjer sig vid ett alltför rutinmässigt träningsschema.

Men det finns också en annan nytta med sajten -

nämligen att Du skall slippa det tidsödande arbetet med att sitta och belasta hjärnan med att "tänka ut" vilken träning du skall utföra vilka dagar.

- Den tiden det tar att sitta och "tänka ut" sitt träningsschema, kan man ju istället ha till något betydligt skojigare (((:

Du kan använda sajten endera kortsiktigt, och slumpa fram träningsaktiviteter dag för dag - eller långsiktigt, genom att göra ett träningsschema som sträcker sig exempelvis flera veckor eller månader framåt i tiden.

Sajten kan användas av både amatörer och proffs, men även av till exempel poliser, brandmän, och ambulanssjukvårdare, som står i begrepp att välja sitt dagliga träningspass.

Fler och fler forskningsrapporter visar på att en viss variation och oregelbundenhet i träningen är bra för träningens resultat.

Det vill säga, ju mer "van" kroppen blir med en viss träning, destå sämre resultat riskerar man att få.

Man kan till exempel se på många långdistanslöpare, att de inte har en särskilt väl utvecklad muskulatur, - detta på grund av att de gör samma typ av rörelser hela tiden, och kroppen vet därför hela tiden vad den har att vänta sig.

Och byggnadssnickare, som ju borde vara stora som hus i muskelmassan tack vare sitt slitiga arbete, ser förvånansvärt ofta otränade och pluffsiga ut,

- just därför att de gör samma rörelser hela tiden, och inte låter kroppen få några nya utmaningar.

Titta istället på 7- och 10-kampare, hur de ser ut i kroppen, men också på simmare och simhoppare, - ja då inser man snart att det kanske kan vara nyttigt att variera sina träningsaktiviteter, och lägga in en viss oregelbundenhet i schemat.

"Allt som inte dödar, härdar"
- Henrik Dagård, 10-kampare

Lycka till !

Sportförslag:

Hemmagympa
Löpning
Boxning
Spela golf
Skidåkning
Promenad
Simning
Längdhopp
Tennis
Sjunga
Cykla
Sparka boll
Rocka rockring
Qi Gong
Styrketräna
Skjuta luftgevär
Spela basket
Skjuta pilbåge
paddla kanot
Spela pingis
Gå balansgång
Kasta kula
Spela badminton
Kasta lasso
Hoppa studsmatta
Dansa balett
Kasta frisbee
Kasta boll
Vattenpolo
Friskis & Svettis
Dansa
Gå stavgång

Information om vår slumptalsgenerator

.

När man tar hjälp av ”slumpen” för att få fram ett värde, vill man ju oftast att värdet skall vara helt och hållet slumpmässigt framtaget.

Men man bör veta om, att det både finns ”äkta” slumpvärden, och ”falska” slumpvärden.

Den slumptalsgenerator vi använder på den här sajten, kommer från webbplatsen RANDOM.ORG, vilken skapades år 1998 av Dr. Mads Haahr vid institutionen för datavetenskap och statistik, vid Trinity College, Dublin, Irland.

Generatorn är väldigt bra, eftersom den erbjuder ”äkta slumpmässighet”, genom att slumptalsfröet (startvärdet), kommer från atmosfäriskt brus.

Detta kan jämföras med ”falsk slumpmässighet”, med vilken man låter en formel (algoritm) som är inbyggd i datorns programmeringsspråk räkna fram talen.

Skillnaden blir i praktiken, att falsk slumpmässighet är förutsägbar, medan den äkta slumpmässighet som kommer från slumpgeneratorn hos RANDOM.ORG, inte går att förutsäga, och kan därför kallas ”icke kausal”.

Du kan alltså lita på att ditt träningsschema verkligen blir slumpmässigt framtaget !

 

HEM

 

 

 

Träningsaktiviteter:

I denna ruta, kan du klistra in de siffror som slumptalsgeneratorn har gett dig, angående ordningen på träningsaktiviteterna: (1-10)

Vilodagar:

I denna ruta, kan du klistra in antalet vilodagar som slumptalsgeneratorn har gett dig:

Valfria enheter:

I denna ruta, kan du klistra in valfria enheter som har med träningen att göra, exempelvis antal km, antal varv, antal timmar, eller antal steg, etcetera, som slumpgeneratorn har gett dig:

Fler valfria enheter:

Gäller:

SET (Styrketräning)

I den här rutan, kan du klistra in antalet SET, som slumpgeneratorn har gett dig:

REPS (Styrketräning)

I denna ruta, kan du klistra in mängden REPS, som slumpgeneratorn har tagit fram:

Sportförslag:

Hemmagympa
Löpning
Boxning
Spela golf
Skidåkning
Promenad
Simning
Längdhopp
Tennis
Sjunga
Cykla
Sparka boll
Rocka rockring
Qi Gong
Styrketräna
Skjuta luftgevär
Spela basket
Skjuta pilbåge
paddla kanot
Spela pingis
Gå balansgång
Kasta kula
Spela badminton
Kasta lasso
Hoppa studsmatta
Dansa balett
Kasta frisbee
Kasta boll
Vattenpolo
Friskis & Svettis
Dansa
Gå stavgång

 

- Promenad

- Gå balansgång

- Kasta kula

- Spela badminton

- Hemmagympa

- Löpning

- Boxning

- Golf

- Skidåkning

- Simma

- Längdhopp

- Spela tennis

- Sjunga

- Cykling

- Hoppa studsmatta

- Dansa balett

- Kasta frisbee

- Bollkastning

- Vattenpolo

- Friskis & Svettis

- Gå i trappor

- Dansa

- Sparka boll

- Rocka rockring

- Styrketräna

- Skjuta luftgevär

- Spela basket

- Skjuta pilbåge

- Paddla kanot

- Bordtennis

A
k
t
i
v
i
t
e
t
s
t
i
p
s