TV-programmet ”På spåret” – Skillnader genom historien

På spåret – En drygt trettioårig, allmänbildande TV-succé

 

TV-programmet På spåret sändes för första gången i september år 1987 efter en svensk originalidé, skapad av ett gäng medarbetare på Sveriges Television i Göteborg.

Vid den här tiden visade man redan en mängd tävlingsprogram i SVT, bland andra Prat i kvadrat, Supersvararna, Minnesmästarna, Notknäckarna, Lagt kort ligger och inte minst det populära Femettan.

Det var nog inte många som trodde att På spåret skulle förmå att bryta igenom den hårda konkurrensen och dessutom lyckas hålla sig kvar i TV-tablån i över trettio år !

Dock fanns det en fördel för de program som skapades på åttiotalet.

Det fanns nämligen bara två TV-kanaler att välja på vid den här tiden och fokuset hamnade naturligt just på dessa två kanaler.

 

Oldsberg – programledare med tung arbetsbörda

Ensam programledare var Ingvar Oldsberg, en av Lennart Hylands ”pojkar”, vilken hade gjort sig ett namn inom sporten på både radio och TV och i de populära underhållningsprogrammen Oss skojare emellan och Bell och Bom.

 

På spårets förste programledare Ingvar Oldsberg.

Foto: Mathias Otterberg. Se licens

.

Anmärkningsvärt är att Ingvar Oldsberg under en period både var programledare för ”På spåret”, ”Oldsberg – för närvarande”, ”Tipsextra” och ”Sportspegeln”, plus att han stundtals dök upp som konferencier på olika sportevenemang runtom i Sverige också.

– Det gällde nog att hålla tungan rätt i mun för herr Oldsberg, med en så betydande arbetsbörda !

Efter några år valde man att utvidga programledarskapet med en domare. Eller ”Tågmästare” som han också har kallats.

Med undantag för en säsong med Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren som domare och en säsong med Carl-Jan Grankvist som domare, blev det till slut Björn Hellberg – deckarförfattare och sportjournalist – som hade fått smeknamnet ”Oraklet från Laholm” tack vare sina stora kunskaper i de flesta ämnen, som fick axla rollen som mångårig domare.

Hellberg var tidigare med som en av de tävlande i På spåret, men givet sina överlägsna kunskaper, vann hans lag hela tiden och när de hade nått vägs ände och inte kunde vinna mer och för att undvika det så kallade Peter Polkander-syndromet (= omöjligt att bryta en vinnarsvit), satte Ingvar Oldsberg honom som domare istället.

Programledarduon Oldsberg – Hellberg blev ett mycket framgångsrikt team i flera decennier framåt och man förklarade deras framgång med den dynamik som rådde i dialogen mellan dessa båda herrar.

Kritiken mot dem har varit att skämten ofta var alldeles för ”torra”.

 

Skillnader i programupplägg genom åren

När På spåret startade hade man en tätare kontakt med studiopubliken och man använde också publiken som en naturlig del i programmets bilddesign.

Programledaren satt på en köksstol, med publiken tydligt synlig bakom sig och man gjorde ofta inslag ute bland publiken, inte sällan med några av de tävlande som medverkande i inslagen.

Under senare år har man dock gått ifrån detta format och istället gett publiken en mer undanskymd roll i rekvisitan.

De båda tågvärdinnorna som man hade med från början och som förmodligen var en kvarleva från äldre tiders TV, togs bort i de senare säsongerna.

De första åren var det tre tävlande i varje lag, varav en av dem var lagledare.

Det allra första programmets lagledare var Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren (i tredje klass) och Lizette Schulman (i första klass).

 

På spårets nuvarande programledare Kristian Luuk.

Foto: Morgan Norman. Se licens

 

Tempot var från början lågt, med mycket prat och varje tävlande fick inte särskilt mycket programtid.

Man hann heller inte med så många delfrågor på varje fråga eftersom det tog sådan tid att resonera inne i burarna – burar som faktiskt från början var vända med ryggarna mot varandra, men som nu står placerade bredvid varandra.

Under senare år har man ändrat konceptet och har nu endast två tävlande i varje lag – och ingen lagledare.

Detta gör att man kan hålla uppe tempot i programmet och man hinner med fler frågor per resmål – samtidigt som varje tävlande får komma till tals mer och visa sin personlighet tydligare.

Andra skillnader som har förekommit genom åren, är att man har tagit bort en-poängsnivån på resorna, vilket har gjort att man sparar in ytterligare tid på varje resa.

Under en period lät man, förutom de vanliga resorna på järnväg och landsväg, resorna även gå på vatten, något som man ej har fortsatt med under senare säsonger.

I början på nittiotalet testade man även konceptet att låta programledarna åka ut i världen och själva ställa vissa tävlingsfrågor, men inte heller detta koncept har anammats i senare program.

 

Samma resmål förekommer flera gånger – Skapar ett ytligt program

Man har i På spåret, liksom i många andra program som har gått under lång tid, problem med att samma resmål återkommer under flera säsonger och man har även haft problem med att förnya frågorna på resmålen.

Man ställer ofta de mest kännetecknande frågorna för varje resmål och man kommer därför aldrig ned riktigt på djupet i städernas historia.

År 2009 valde man att förändra programmet och byta ut programledarduon Oldsberg – Hellberg, mot programledarna Kristian Luuk och Fredrik Lindström.

En kritik mot den nya programledarduon har bland annat varit att de är för ”skrikiga” och ”gaggiga” och att de sitter och ältar som två gamla gubbar i programmet, trots att de paradoxalt nog är betydligt yngre än den tidigare programledarduon.

 

Redaktionen,

Kokthansogreta.nu / Hydra.nu