Om WHR, BMI och BMR

 

“WHR” = Bukfetma      “BMI” = Relationen mellan vikt och längd      “BMR” = Energiförbrukning i viloläge

 

 

Måttet “Midja/höft-kvot” (eller “Midja/stuss-kvot”, eng: “Waist to Hip Ratio” = WHR), är ett kroppsmått, som används för att ge en uppfattning om bukfetma.

Man mäter omkretsen på midjan (Waist), och dividerar den med omkretsen på höften (Hip).

Det brukar rekommenderas att man skall mäta omkretsen på midjan strax ovanför naveln, och mäta omkretsen på höften, där stussen (stjärten) är som bredast – alltså inte nödvändigtvis precis vid höftbenet.

En kvot  > (större än) 0,8 för kvinnor, eller  > (större än) 1,0 för män, anses innebära en ökad risk för hälsofara.

På WHO (Världshälsoorganisationen) menar man att en kvot på 0,7 för kvinnor, och på 0,9 för män, är idealiskt för hälsan.

 

 

BMI (Body Mass Index = kroppsmasseindex), är ett mått på relationen mellan vikt och längd.

Man tar kroppsvikten, dividerat med kroppslängden, och sedan tar man det i kvadrat.

 

Gränsvärden för BMI, enligt Världshälsoorganisationen:

Undervikt = mindre än 18,5

Normalvikt = 18,5 – 24,9

Övervikt = 25 – 29,9

Fetma, grad 1 = 30 – 34,9

Fetma, grad 2 = 35 – 39,9

Fetma, grad 3 = mer än 40

Sjuklig övervikt, anses ligga över 35.

 

 

BMR (Basal Metabolic Rate = Basalförbränning)

Det här måttet kan vara användbart då man mäter hur mycket energi, räknat i kilokalorier, eller i kilojoule, som kroppen gör över med i viloläge.

BMR, är en av faktorerna som används för att beräkna en persons nutritionsstatus.

Varje extra kilos vikt, ökar basalmetabolismen med 12 kilokalorier per dygn, för aktiva åldrar.

(Faktakällor = uppslagsverket Wikipedia)

 

 

Om midjemått:

Enligt diverse forskningsrapporter, skulle ett midjemått på över 88 centimeter för kvinnor, och över 102 centimeter för män, anses vara fetma.

När det gäller bukhöjden, skulle en bukhöjd på över 22 centimeter för män, och över 20 centimeter för kvinnor, vara hälsofarlig.

(Faktakällor: 1177 Vårdguiden)

 

 

HEM

 

 

 

 

 


Midja/höft – kvot

(Midjan dividerad med stussen)

Calculator ProRäkna ut BMI :

(Vikten dividerad med längden, i kvadrat)

Räkna ut BMR :

(Vikt, längd, ålder, kön, enhet=imperial eller metrisk)

BMR Calculator

Waist to height ratio

Kalori-förbrukning:

(Träningsform=löpning/
gång/cykling/simning/
längdskidåkning,
Hastighet=miles per hour/
kilometer i timmen/
feet per minute/
miles per minute,
Distans=miles/kilometer/
feet/meter,
Vikt=Pounds/kilo,
Kön=man/kvinna)

How many calories you should eat a day.

Weight: lbs.
Age: years


Räknare:


Du är aldrig ensam !
Välkommen till webbplatsen Midjemåttshjälpen ! Här kan du föra bok och göra diagram över dina viktförändringar. Ta gärna hjälp av våra redskap för att mäta din livsförändring.