Slumpa mellan valfria enheter (t.ex. antal varv, antal steg, antal minuter, eller antal km)

OBS! Börja med att skriva i ett ”Min:” och ett ”Max:”, i slumpgeneratorns två vita textfält nedan. Klicka sedan på knappen [Slumpa !], nere till vänster i slumpgeneratorn, och se den siffra som visas under texten [Result:]. Siffran illustrerar lika många valfria enheter, som siffran anger.

Skriv siffrorna i textrutan, en efter en ↓

(När du är klar, kan du markera siffrorna och kopiera. – Klistra sedan in siffrorna i huvudsajtens vita ruta som heter ‘Valfria enheter’. Du kan slumpa fram hur många omgångar ‘Valfria enheter’ du vill.)