Hittar Du högsta abstraktionsgrad ?

This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
2      3   
             
   
   
4               
                 
5   
     
     
     
    6 
       
       
       
  7                       
                           
       
       
8  9   
         
        10 
           
           
           
  11                           
                               
  12               
                   
     
     
13                                         
                                           
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Across

 1. Vad är gemensamt för dikt och staty ?
 2. Vad är gemensamt för underförstådd och talad ?
 3. Vad är gemensamt för ägg och frö ?
 4. Vad är gemensamt för cigaretter och snus ?
 5. Vad är gemensamt för kulram och syl ?
 6. Vad är gemensamt för telefon och penna ?

Down

 1. Vad är gemensamt för solur och klocka ?
 2. Vad är gemensamt för datorspel och allsång ?
 3. Vad är gemensamt för WIN / WIN-koncept och mataffär ?
 4. Vad är gemensamt för båt och cykel ?
 5. Vad är gemensamt för kniv och gaffel ?
 6. Vad är gemensamt för vattenledning och löpmage ?
 7. Vad är gemensamt för tandläkarborr och betongplugg ?


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!